Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Lokalklubber

Hirmfaxi & Fjöður

Ryttere fra lokalklubberne Hrimfaxi og Fjörður ved indvielse af bane i Skive. Foto: KB

Lokalklubberne og det arbejde der udføres der, til gavn og glæde for den islandske hest og dens ejere, er af enorm stor betydning for Dansk Islandshesteforening. Det er grundstammen i hele foreningsarbejdet.

Der er over 70 lokalklubber fordelt over det ganske land, så der vil altid være en i nærheden af, hvor du bor. Som nybagt islandshesteejer er der stor hjælp at hente i lokalklubben. Her møder du andre hesteejere, som gerne deler ud af deres viden om vores dejlige heste.  Når man har købt sin første islandske hest, har man helt naturligt en masse spørgsmål om pasning, fodring og ridning og så er det rart at snakke med andre mere erfarne hesteejere. Det sociale islæt spiller en stor rolle i lokalklubberne, selvom vore heste og deres udvikling er i centrum.

Hvad er en lokalklub?

Teitur-stævne

En glad deltager i Øl-tølt i lokalklubben Teitur. Foto: Matilde Bøgh

Og hvad er en lokalklub så?  En forening med formand og bestyrelse som vælges på den årlige generalforsamling. Mange klubber har deres egen hjemmeside, hvor du kan gå ind og se, hvad der sker i klubben.

Mange klubber har en facebookside, udgiver et blad eller nyhedsbrev med hestenyheder og aktivitetskalender. Her skrives til og  medlemmerne har desuden mulighed for at skrive om netop deres dejlige hest og deres oplevelser med den.

Klubberne er forskellige og derfor er der også forskel på de aktiviteter, der foregår i klubberne. Nogle klubber satser meget på ridekurser, stævner og konkurrencer, mens andre klubber arrangerer rideture ved skov og strand, foredrag om avl og fodring og stutteribesøg. Men fælles for alle er vist, at man efter rideture og stævner hygger sig med mad og drikke, mens snakken går.

I de fleste klubber er der også arrangementer for juniorer, f. eks weekender med undervisning i, hvordan man passer sin hest og gangartskurser for dem som vil deltage i stævner og konkurrencer.

Lokalklubberne er medlem af Dansk Islandshesteforening, og lokalklubberne betaler et mindre beløb pr. medlem til Dansk Islandshesteforening.

Lokalklubberne & Dansk Islandshesteforening

Klubkomitéen

Klubkomiteen vælges på generalforsamlingen. Kandidaterne er enten indstillet af klubberne på klubmødet i september/oktober eller indstillet af bestyrelsen i DI. Formanden for klubkomiteen er også med i Dansk Islandshesteforenings bestyrelse og varetager klubbernes interesser i hovedbestyrelsen.

Klubkomiteen og Klubmøderne er bindeleddet mellem Dansk Islandshesteforening og klubberne. Lokalklubber er til enhver tid velkommen til at ringe til et medlem af Klubkomiteen med spørgsmål eller ris/ros.

Klubmøder

Klubmøde afholdes to gange om året i marts og september/oktober, hvor alle lokalklubber inviteres til at deltage. Sted og tidspunkt annonceres på Dansk Islanshesteforenings hjemmeside. Klubmøderne er stedet hvor klubberne kan møde bestyrelsesmedlemmer fra fagkomiteerne: sport, avl , udddannelse og natur. Formålet er bl.a. at få et konstruktivt samarbejde mellem klubberne og Dansk Islandshesteforenings bestyrelse.

Sporti.dk

SPORTI.dk er en hjemmeside, hvor det er muligt at administrere medlemsliste og tilmeldinger til lokalklubbens arrangementer. Lokalklubberne sender selv medlemsoplysninger til www.sporti.dk

Støttemuligheder for lokalklubber

Støtte til forsendelse af klubblade

Biblioteksstyrelsen har en støtteordning, som der kan give tilskud til forsendelse af blade. Alle kan søge. Se mere på Biblioteksstyrelsens hjemmeside www.bs.dk

Støtte fra Danmarks Idræts-forbund

Danmarks Idrætsforbund giver økonomisk støtte til en lang række formål. Der kan f.eks. ydes støtte til anlægsudgifter til baner, børnearrangementer, deltagelse i møder og kongresser. Læs mere på DIF`s hjemmeside

Støtte fra Friluftsrådet

Friluftsrådet står hvert år for uddeling af tips- og lottomidler. Der kan søges støtte til friluftslivet, og det er væsentligt, at Friluftslivets tips- og lottomidler kommer mange til gavn, og at de er med til at skabe et lokalt engagement. Læs mere på Friluftsrådets hjemmeside

Tryg Fonden

Tryg Fonden er en fond, som støtter tiltag, der kan være med til at forebygge ulykker og skabe større sikkerhed. Fondens målsætning handler om: sikkerhed, sundhed eller anden samfundsnyttig aktivitet. Der gives ikke støtte til anlæg og løntilskud. – Der kan som regel søges to gange om året.  Læs mere på Tryg Fondens hjemmeside

Støtte til juniorarrangementer

– kan søges via Juniorudvalget.

Ansøgninger, der har udgangspunkt i kommerciel baggrund, tages ikke i betragtning. Ansøgningen sendes til Dansk Islandshesteforening, Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet, att. Juniorudvalgsformanden,  senest den 1. marts.

Støtte til dyrskuer

Klubkomitéen har midler til at støtte lokalklubber, der deltager med den islandske hest på dyrskuer rundt om i landet.Ansøgninger, der har udgangspunkt i kommerciel baggrund, tages ikke i betragtning (fx stutteri- opvisninger mv). Ansøgningen sendes til Dansk Islandshesteforening, Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet, att. Klubkomitéformanden, senest den 1. marts.