Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Fordele for klubber under DI

• Mindst et årligt klubmøde, hvor en person fra klubben deltager gratis og andre klubrepræsentanter kan betale for at deltage.
• Klubberne er repræsenteret i DI’s bestyrelse via klubkomiteen
• Stemmeret til DI´s generalforsamling efter medlemsantal i klubben
Kollektiv forsikringsordning via DIF mht. ansvar, arbejdsskade, rejser, krise- og retshjælp i forbindelse med stævner og andre arrangementer.
• Gratis adgang til at afspille musik i det offentlige rum til stævner mv. via kollektiv aftale med Koda / Gramex
• Adgang til kurser gennem DIF, lederkurser /foreningskurser + et lederakademi
• Økonomisk støtte til klubberne fra DI fx til juniorer, dyrskuer mv.
• Mulighed for at afholde ridemærkeforløb- særligt for islandske heste (der udvikles nyt pt)
• Rådgivning og service fra DI-sekretariatet
• Gratis abonnement af bladet ”Idrætsliv” fra DIF
• Gratis at bruge www.sporti.dk , da DI betaler en årlig licens for klubberne
• Deltagelse i kurser /temadage og nogle arrangementer i DI
• Mulighed for at bruge DI-s kalender for at informere om arrangementer.
• DI repræsenterer klubberne i forhold til lovgivningen om hestehold og adgang til naturen
• Mulighed for at være en del af et organiseret islandshestefællesskab både nationalt og internationalt