Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Fordele for klubber under DI

Organisering og stemmeret

De danske lokalklubber under Dansk Islandshesteforening er repræsenteret i DI’s bestyrelse via klubkomiteen.

I DIs bestyrelse sidder formanden for klubkomiteen. Lokalklubberne er dermed en del af et organiseret islandshestefællesskab både nationalt og internationalt.  Det er en stor fordel for klubberne, når DI som organisation i politiske sammenhænge bliver spurgt: Hvor mange islandshesteryttere er I? DI repræsenterer dermed lokalklubberne, når det fx kommer til at indgive høringssvar og påvirke ansvarshaverne om ændringer i lovgivningen fx om hestehold, hestevelfærd og adgang til naturen.

Mindst en gang om året afholder Dansk Islandshesteforening et årligt klubmøde, hvor én fra lokalklubben deltager gratis – typisk lokalklubbens formand, og hvor øvrige klubrepræsentanter også kan deltage mod betaling.

Dansk Islandshesteforenings lokalklubber kan via sine klubdelegerede udøve stemmeret til DI´s generalforsamling  –  antallet af stemmer udregnes efter medlemsantallet i lokalklubben.

Dækket af kollektiv forsikringsordning

Lokalklubberne organiseret under Dansk Islandshesteforening har en Kollektiv forsikringsordning via DIF:

  1. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
  2. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
  3. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.
  4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
  5. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

 

Mulighed for at afspille musik i det offentlige rum

Lokalklubberne har også gratis adgang til at afspille musik i det offentlige rum til stævner mv. via kollektiv aftale med Koda / Gramex

Gratis brug af event- og medlemsportalen Sporti.dk

Lokalklubber I Dansk Islandshesteforening kan gratis bruge www.sporti.dk , da DI betaler den årlige licens for klubberne. Klubberne kan også gratis bruge DI-s kalender  på islandshest.dk for at informere om sine arrangementer.

 

Ryttermærkeforløb

Lokalklubberne kan tilbyde sine medlemmer at tage Dansk Islandshesteforenings Ryttermærker, som har til formål at lære nye ryttere i sporten, uanset alder og niveau om god og sikker håndtering af heste fra jorden og på hesteryg, således at såvel nye som erfarne ryttere kan omgås og ride hesten sikkerhedsmæssigt og etisk forsvarligt. I klubberne kan de møde andre ligesindede i sporten og blive en del af et fællesskab omkring den islandske hest, og gennem Ryttermærkerne få en kontinuerlig uddannelse på et fagligt korrekt grundlag og et godt fundament til videre udvikling i sporten.

 

Rådgivning og service fra DI-sekretariatet

DIs sekretariat står altid til klubbernes rådighed og yder rådgivning og service indenfor de rammer, der er sekretariatet muligt. Sekretariatet håndterer også forespørgsler på økonomisk støtte til klubberne fra DI fx forespørgsler på præmie-sponsorater til stævner.

 

Nyhedsbreve

Lokalklubberne modtager ca. hver 6. uge et nyhedsbrev om, hvad der rører sig i DIs organisation. Nyhedsbrevet tilsvarer det nyhedsbrev som udsendes til personlige medlemmer af Dansk Islandshesteforening.

/opdateret d. 11.3. 2021