Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Hvad er en lokalklub?

En lokalklub er en selvstændig klub/ forening, der typisk dækker et større eller mindre geografisk område.  Klubberne er forskellige bl.a. i forhold til geografisk størrelse, i forhold til medlemsantal og i forhold til interesseområder og aktiviteter. Mange islandshesteryttere er medlem af flere lokalklubber.

Lokalklubben drives af en bestyrelse og andre frivillige. Bestyrelsen vælges på en årlig generalforsamling.

Langt de fleste lokalklubber er medlem af Dansk Islandshesteforening, og det betaler man et mindre beløb for via sit kontingent til lokalklubben. Lokalklubbens formand får tilsendt Dansk Islandshesteforenings nyhedsbrev ca. hver 6. uge.

Der er omkring 70 lokalklubber i Danmark. Som nybagt islandshesteejer er det oplagt at melde sig ind i en lokalklub, for det er her man møder andre med samme interesse og mennesker, der gerne deler ud af deres viden.

Det sociale liv i klubberne

For alle klubber er det klubbens sociale liv vigtigt og man er gode til at hygge sig og være sammen om at afholde/planlægge de forskellige arrangementer.

Nogle klubber satser på ridekurser og -undervisning, stævner og konkurrencer, mens andre arrangerer rideture lokalt eller tager sammen afsted til  forskellige naturoplevelser. Mange klubber holder foredrag eller temaaftner om  avl /fodring eller andre hesterelevante emner. Flere klubber gør en særlig indsats for deres juniorer.

I de fleste klubber er der nedsat forskellige arbejdsudvalg, så det ikke kun er bestyrelsen, der arrangerer de forskellige ting. Det kan fx være udvalg der arrangerer fester, fællesspisning, rideture, udflugter eller lignende. Men det kan også være udvalg, der står for foredrag, arrangementer, stævner, cafe, blad, PR mv., tilskudsøgning mv.

Langt de fleste klubber har egen hjemmeside, så medlemmer og andre kan følge med i klubbens kalender over aktiviteter/tilbud eller læse mere om klubben. Facebook er også flittig brugt af klubberne.

Mange klubber udgiver et blad eller nyhedsbrev, hvor der informeres om hestenyheder, indlæg fra afholdte arrangementer, invitationer og meget andet. Bladene giver mulighed for at medlemmerne kan fortælle historier og informere hinanden.

Lokalklubberne er grundstammen i hele foreningsarbejdet

Lokalklubbernes arbejde og engagement er til glæde for ejere og brugere af islandske heste og lokalklubberne har stor betydning for Dansk Islandshesteforening. Lokalklubberne er grundstammen i hele foreningsarbejdet.