Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Lokalklubberne & DI

Lokalklubberne har indflydelse i DI via klubkomiteen og kan stemme på generalforsamlingen.

Klubkomiteen

Medlemmer af klubkomiteen vælges på den årlige generalforsamling i Dansk Islandshesteforening. Klubkomiteen består af 4 personer, 1 formand og 3 medlemmer. Desuden er der en suppleant til Klubkomiteen.

Kandidaterne kan indstilles af klubberne via klubmøde eller på anden måde af klubber eller enkelte personer.
Formanden for klubkomiteen er medlem af bestyrelsen i Dansk Islandshesteforening.
Klubkomiteen er bindeleddet mellem DI og lokalklubberne. Lokalklubber er altid velkomne til at kontakte klubkomiteen med ideer, spørgsmål, ris og ros.

Klubkomiteen godkender nye lokalklubber.

Klubkomiteen udsender nyhedsbreve, når der er aktuelt nyt, planlægger fællesarrangementer , afholder 1-2 årlige klubmøder og evt. regionale møder.

Klubmøde

Klubmøde afholdes to gange om året i februar-marts og september-oktober. Invitation udsendes til lokalklubberne senest 3 uger før mødet. Sted og tidspunkt annonceres også på DI´s hjemmeside.
DI betaler for deltagelse af et medlem fra hver lokalklub. Flere kan deltage, men så skal klubberne selv betale. Klubberne deltager ofte med to eller flere repræsentanter.
Klubmøderne er stedet hvor klubberne kan møde bestyrelsesmedlemmer fra fagkomiteerne: sport, avl , udddannelse og natur. Formålet er bl.a. at få et konstruktivt samarbejde mellem klubberne og Dansk Islandshesteforenings bestyrelse, drøfte nye tiltag og ideer samt gensidig information .

Klubkontingent

I starten af hvert år modtager klubberne besked fra DI om indbetaling af klubkontingent. Det udregnes efter de medlemsantal, der er indberettet til Dansk Idrætsforbundet for det foregående år.

Klubberne har stemmeret til DI´s generalforsamling

Inden den årlige generalforsamling får klubberne besked om at sende navne på klubbens repræsentanter (delegerede) til DI´s generalforsamling. Klubbens antal stemmesedler, afhænger af klubbens størrelse.

Klubberne kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen, det skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med vedtægterne for Dansk Islandshesteforening. Klubberne skal selv betale forplejning til deres deltager, eventuelt kørselstilskud mv.

 

Link til reglement for klubber og klubmødet (PDF)