Meddelelse fra bestyrelsen i Dansk Islandshesteforening

Bestyrelsen har erfaret, at sekretariatschef i Dansk Islandshesteforening Max Adelsbøll er blevet sigtet i en straffesag.

Det er en meget beklagelig situation, der er opstået, og bestyrelsen har derfor afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde for at drøfte, hvorledes vi forholder os til situationen.

Vi har i bestyrelsen kontaktet advokat Carsten Lorentzen for at få rådgivning og bistand omkring de juridiske forhold på grund af sagens alvorlige karakter.

Resultatet er, at der nu er indgået en aftale med Max Adelsbøll om, at han er på orlov fra d.d. uden løn og at han ikke er berettiget eller forpligtet til at udføre arbejde for Dansk Islandshesteforening i hele perioden, indtil der foreligger en afklaring.

Såfremt Anklagemyndigheden inden den 31. januar 2020 har frafaldet alle anklager, sigtelser og tiltaler mv., vil Max Adelsbøll genindtræde i sin stilling i Dansk Islandshesteforening på sædvanlig vis. Hvis der ikke senest den 31. januar 2020 foreligger en afklaring, vil Max Adelsbøll fratræde sin stilling.

Beder, den 27. september 2019

/Bestyrelsen i Dansk Islandshesteforening