Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Meddelelse vedr. ophævelse af eliterytterkontrakt pr. 18/8 2017

For at kunne planlægge udtagelseskomiteens arbejde skal man i Danmark inden en tidsfrist tilkendegive, hvis man ønsker at komme i betragtning til landsholdet.

Susanne Larsen Murphy havde d. 1/5 ikke tilkendegivet, at hun ønskede at komme i betragtning.

Udtagelseskomiteen ønskede i år at tilmeldingsdatoen d. 1/5 blev overholdt, da det første udtagelsesstævne lå tidligt.

Susanne Larsen Murphy søgte dispensation, men SK besluttede, at der ikke kunne gives dispensation, hvilket blev meddelt Susanne Larsen Murphy den 1/6.

I forbindelse med ansøgning om dispensation til at komme i betragtning til landsholdet 2017 samt i efterforløbet til og med DM har Susanne Larsen Murphy i perioden 6/5 til og med d. 16/7 misligholdt flere punkter i eliterytterkontrakten og overtrådt retningslinjer vedr. udtagelse.

I eliterytterkontrakten skriver man bl.a. under på følgende:

”Brud på eller mislighold af denne aftale kan medføre at ryttere får en advarsel eller udelukkes fra Elitegruppen. Rytterne kan udelukkes fra Elitegruppen på foranledning af DI-S. Undertegnede har læst ovenstående reglement og forpligter sig hermed til at følge dem og tage konsekvenserne heraf.”

Sportskomiteen i Dansk Islandshesteforening har således besluttet, at ophæve Susanne Larsens eliterytterkontrakt for resten af 2017 og frem til 1. august 2018, hvorefter hun igen kan søge optagelse i gruppen af eliteryttere.

Susanne Larsen er oplyst om sine muligheder for at klage over den idømte sanktion til Klage og Ordensudvalget.

Med venlig hilsen

SPORTSKOMITEEN

Hanne Bjerre

Formand