Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

DI Naturpris

Dansk Islandshesteforenings Naturpris uddeles som anerkendelse for en bemærkelsesværdig indsats til gavn og glæde for heste og ryttere der færdes i naturen. Dansk Islandshesteforening ønsker med naturprisen at sætte fokus på succeshistorierne og håber, at de på længere sigt vil få afsmittende virkning.

 

En bemærkelsesværdig indsats kan fx være:

 

    • En ny langturs-riderute?
    • Et skovdistrikt, det har lavet terrænridebane?
    • En privat skovejer, der har åbnet for ridning?
    • Etablering af nye naturstier med adgang for ridning?

 

Betingelser

Der skal udpeges én/flere, som har gjort noget særligt for naturridningen i Danmark. Der kan indstilles enkeltpersoner, foreninger, grupper, klubber, kommuner/regioner, skovdistrikter o. lign. Undtaget er nuværende eller tidligere medlemmer af DI’s bestyrelse, komitéer eller udvalg. Natur og breddekomitéen kan vælge at undlade at uddele prisen.

Dansk Islandshesteforenings Natur og breddekomite indkalder årligt indstillinger fra hele landet og komitéen vælger prismodtageren blandt de indstillede kandidater.

DIs naturpris 2021

I forbindelse med uddelingen af DI’s naturpris 2021 har Natur- og Breddekomiteen i 2021 valgt at sætte fokus på kommunerne eller måske snarere, hvad kommunerne bidrager med for at skabe bedre forhold for hestehold og ikke mindst rytternes adgang til naturen.

Natur- og breddekomiteen har nedsat en række kriterier, som du kan læse mere om HER

Kontakt vedr naturprisen: Formand for Natur- og Breddekomiteen Caroline Seehusen, mail: cs@islandshest.dk