Høringssvar

Høringssvar

Adgang til ridning i naturen er en mærkesag for Dansk Islandshesteforening.

Politisk indflydelse

Som medlem af Dansk Islandshesteforening bidrager du til at give organisationen styrke og forhandlingskraft i ridepolitiske sammenhænge. 

Jo flere, vi er, der organiserer os i kampen om at få flere og bedre ridemuligheder i naturen, desto større tyngde får budskabet.

Hvordan kæmper vi?

Dansk Islandshesteforening er medlemsorganisation i Friluftsrådet. I mange tilfælde samarbejder Dansk Islandshesteforening også med Dansk Rideforbund om fx. høringssvar og politisk lobbyarbejde.

Ridepolitiske ønsker for ridning i naturen

Det er især adgangsbestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, der forhindrer ridende i at færdes, hvor gående og cyklende har fri adgang, som Dansk Islandshesteforening arbejder langsigtet på at ændre.

Læs mange flere artikler på foreningens medie ”TÖLT” om Dansk Islandshesteforenings ridepolitiske arbejde.

Høringssvar

Her kan du læse omtaler af de høringssvar, som Dansk Islandshesteforening senest har været medunderskriver på:

Den 30. januar 2024:
Rideorganisationernes høringssvar til offentlig høring af forslag til urørt skov,
bestående af 7700 ha ny urørt skov og af overordnede retningslinjer for forvaltning af
urørte skove på Naturstyrelsens arealer.

Den 30. januar 2024:
Rideorganisationernes generelle bemærkninger til offentlig høring af forslag til 52 forvaltningsplaner for urørt skov på Naturstyrelsens arealer.

Den 17. maj 2022:
Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening vil afgive et fælles overordnet høringssvar vedrørende udkast til Natura 2000-planer.

Den 18. januar 2022:
Naturnationalparkerne: DI og DFR fortsætter dialogen med miljøministeren

Den 6. maj 2021:
Adgangsforhold for ridende i urørt skov: Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening indsender høringssvar

Den 12. februar 2021:
DI høringssvar vedr. Naturnationalparker – rewilding

Eksempler på, hvordan Dansk Islandshesteforening arbejder politisk:

 • Januar 2022: 
  Dansk Islandshesteforening fremfører sine synspunkter ved møde initieret af Miljøminister Lea Wermelin med henblik på at få ridesportens input til den fremadrettede proces om de kommende naturnationalparker.
 • Marts 2021: 
  Dansk Islandshesteforening afholder virtuelt naturmøde om hegn, vilde heste, kvæg og bisoner i naturen.
 • Februar 2021: 
  Dansk Islandshesteforening er medunderskriver på 2 høringssvar om Naturnationalparker og rewilding. Det ene høringssvar er udarbejdet sammen med Dansk Rideforbund og fokuserer primært på rytternes fortsatte uhindrede og reelle adgang i de kommende naturnationalparker. Det andet høringssvar er lavet i samarbejde med de øvrige hesteorganisationer i Forum for Hestevelfærd, og vedrører primært forslaget om at ændre i dyrevelfærdsloven §§ 3 og 9 for heste udsat i Naturnationalparker. §§3 og 9 handler om, at man ønsker at fritage staten fra at fodre, drage omsorg og føre tilsyn med dyrene i Naturnationalparkerne.
 • Februar 2020: 
  Natur- og breddekomitéen i Dansk Islandshesteforening indsender i samarbejde med Dansk Rideforbund seks forslag til Miljøministeriet i forbindelse med udarbejdelsen af regeringens nye natur og biodiversitetspakke.

Læs mere om komitéerne