Hvorfor har vi en naturkomité?

Hvorfor har vi en naturkomité?

DI har siden 1990 haft en komité eller et udvalg vedr. ridning i naturen. Dette er i erkendelse af, at ridning i den danske natur er udfordret på mange måder.

Ifølge naturbeskyttelsesloven er ridning tilladt i offentlige skove, (dvs. skove der ejes af staten, kommuner, folkekirken og andre offentlige institutioner).

De offentlige skove udgør ca. 25 % af det danske skovareal. De øvrige skove ejes af privatpersoner, fonde, pensionskasser, foreninger og selskaber. I disse skove kræver ridning ejerens tilladelse.

Ridning i danske skove er under udfordring

I de seneste år er rytternes adgang til både de private og de offentlige skove blevet udfordret.

Flere og flere private skove lukker for rytterne pga. jagtinteresser, og mange statsskove planlægges omdannet til indhegnede naturnationalparker, hvor man planlægger at sætte f.eks. vilde heste eller kvæg ud for at afgræsse områderne. Men mange ryttere er bekymrede for at møde en flok vilde heste på en ridetur, da det kan være forbundet med fare.

Naturkomitéen arbejder indenfor følgende områder:

  • I Ridespor-Danmark sammen med Dansk Rideforbund.
  • På lokalt plan samarbejder vi med
    • DI´s klubber
    • DI´s repræsentanter i Naturnationalparkerne
    • DI´s repræsentanter i de regionale friluftsråd
  • På nationalt plan er Friluftsrådet og DIF vigtige partnere. Vi søger også dialog med DJF, DN og andre. Vi forholder os til nye frilufts- og naturinitiativer som f.eks. de nye naturnationalparker. Vi udarbejder høringssvar og stiller op i forskellige sammenhænge
  • Internationalt er vi medlem af FITE, som forsøger at forbedre mulighederne for ridning i naturen på EU-plan.

Læs mere om komitéerne