Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Friluftsråds-repræsentanter

Find din repræsentant!

Repræsentanterne er med til at beskrive gode ridespor i deres respektive amter og kan svare på spørgsmål om lokale ridemuligheder.

En repræsentant og dennes eventuelle suppleant er Dansk Islandshesteforenings lokale ”lyttepost”, når det gælder ridespor og viden om lokale ridemuligheder.

Repræsentanterne indkaldes til årlige repræsentantskabsmøder af Friluftsrådet i hvert amt, der hver har en amtsbestyrelse, sammensat af repræsentanter for 5-7 af Friluftsrådets lidt mere end 90 medlemsorganisationer.

Friluftsrådets amtsbestyrelser beskæftiger sig med friluftsspørgsmål og høres i blandt andet fredningssager og om ansøgte tilskud fra Tips- og Lottomidlerne.

Nogle af Dansk Islandshesteforenings repræsentanter er valgt ind i bestyrelsen i deres amt. Fællesnævneren for repræsentanterne er formanden for naturudvalget, der også er Dansk Islandshesteforenings kontaktperson til Friluftsrådet.

Som regel holdes et årligt møde for samtlige DI’s repræsentanter, hvor naturridningen er på dagsordenen.

Er du interesseret i at være med i det lokale arbejde for flere ridespor i naturen, samt at følge med i de lokale myndigheders stiplaner, eller måske selv har nogle ønsker om nye ridespor, kan du henvende dig til din kreds´ repræsentant eller naturudvalget.

Hvis du ønsker kontakt til din lokale kredsrepræsentant, så kan du finde deres kontakt oplysninger på dette link: https://www.islandshest.dk/foreningen/adresser/kredsrepraesentanter/