Frilco Philippines Corporation

Værktøjskassen

Her på siden finder du værktøjskassen til arbejdet som kredsrepræsentant eller klubansvarlig for naturridnig.

Brug dokumenterne og del dem meget gerne med andre!

BedreRidemulighederKommunerDI2021– Hvor der er vilje, er der en vej: Dansk Islandshesteforenings inspirationsfolder til at gå i dialog med lokalpolitikere om bedre adgang til at ride i naturen.

Heste og biodiversitetDansk Islandshesteforenings folder udgivet i 2021, om hvordan du skaber vildere natur på din hesteejendom

Ridepolitisk redegørelse (PDF) Friluftsrådets bestyrelse har i 2012 lavet en ridepolitisk redegørelse, som du kan læse her.

Regeloversigten (PDF)

Heste i trafikken (PDF) Illustrative plancher, som kan benyttes til at skitsere forskellige typer af situationer i forbindelse med lokale planlægningsopgaver. Ofte mangler kredsrepræsentanten en illustration af de lokale forhold, sammenholdt med reglerne på området og et alternativt og bedre forslag. Her finder du en række eksempler, som ofte kan genbruges.

Nye regler for vejvisning på rideruter (PDF) Artikel om skiltning af rideruter, som fremadrettet skal ensrettes.

Rytterparolen (PDF) Det vil altid være sådan, at det er de få, som ødelægger det for de mange. Hvis din klub eller flere ryttere planlægger en fælles ridetur, så foreslå at ride efter en fælles rytterparole. Det øger sikkerheden på turen for alle og det sikrer, at alle rider efter reglerne. Den bedste naturrytter er ham, der færdes som en indianer uden at efterlade sig spor.

Hensynsfuld ridning i naturen (PDF) Her finder du teksten til den lille folder udgivet af Dansk Islandshesteforening med støtte fra Friluftsrådet. Folderen kan bestilles i papirversion på sekretariatet.

Guide til gode ridespor (PDF) En kortfattet introduktion til begreberne ridesti, ridespor, riderute m.m. Kan printes og benyttes i drøftelser med offentlige forvaltninger, hvis det opleves, at manualen nedenfor vil være for voldsom. Ofte opleves det, at der  i kommunal planlægning arbejdes med opdelte stier til gående, cycler og ridende – og alle er af den opfattelse, at hver stitype er rasende dyr at etablere og vedligeholde – her er inspiration til at tænke lidt alternativt.

Manual om ridestier (PDF) Manualen ” Etablering af ridestier i naturen – sådan!” er et fantastisk informations- og inspirationsværktøj for kredsrepræsentanter, kommunale planlæggere og naturinteresserede. Manualen er et resultat af Naturturisme I/S projekt ”Ridestier på Sydfyn og Øerne”, der havde til formål at skabe bedre ridemuligheder i de fire kommuner Langeland, Ærø, Svendborg og Faaborg-Midtfyn.

Manualen er blevet til i et Lokalt Grønt Partnerskab med støtte gennem tilskud fra tips- og lottomidlerne til friluftslivet fra Frilufts-rådet og tilskud fra Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Partnerskabet omfatter Skeifa, en fynsk lokalklub under Dansk Islandshesteforening, Dansk Skovforening og Naturturisme I/S, herunder de fire sydfynske kommuner. Derudover har Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Rideforbund, Hanneskov Hestelaug, Riderute Lolland m.fl. bidraget med erfaringer og inspiration.

Den lille adgangsretlige lovsamling (PDF)  Uddrag af:  Danske Lov, Mark- og vejfredsloven, Privatvejsloven, Hundeloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Adgangsbekendtgørelen og Klitfredningsbekendtgørelsen

Plakater 25 forskellige A3-plakater til brug fx ved møder og konferencer, hvor ridning i naturen, adgang, friluftsliv, turisme, bosætning, miljø, bæredygtighed osv er på programmet. Print selv i ønsket størrelse.

Hestesektorens samfundsmæssige betydning i Danmark (PDF)  Rapport fra Dansk Landsbrugssrådgivning, Landscentret Heste.

Ridning i Frankrig (PDF) Rapport fra det franske rideforbund

Equestrian Tourism France (PDF) Rapport fra FFE Tourisme