Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Natur-nationalparker: Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening arbejder sammen om høringssvar

Foto: Henrik Bjerregrav

Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening arbejder sammen om fælles høringssvar til ny lov om naturnationalparker.

 
Af Kristina Christensen og Tove Urup Madsen.
 

I høringssvaret kommenteres på:

  • Den fortsatte reelle adgang

 

  • Den manglende evidens på at rewilding er det endegyldige svar på at løfte biodiversiteten

 

  • Hvorledes vi ser en mulig synergi mellem beskyttelse og benyttelse

 

  • Og endelig det helt uforståelige forslag om at ændre dyrevelfærdsloven i naturnationalparkerne. Centrale dele af dyrevelfærdsloven risikerer at blive sat ud af kraft på statens arealer, hvis lovforslaget vedtages. Især den foreslåede ændring af dyrevelfærdsloven i forbindelse med de 13 nye Naturnationalparker vil medføre ringere dyrevelfærd og færre tilsyn for de dyr, der sættes ud i Naturnationalparkerne.

 

Høringssvaret offentliggøres sidst på ugen vil ligge tilgængeligt på både DRF´s og DIs hjemmeside.