Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Ny associeringsaftale med DIF og DRF

DRF logo DK PAN 3308 C

Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening fortsætter samarbejdet

En ny associeringsaftale mellem Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening (DI) er på plads, og begge organisationer ser frem mod et godt samarbejde om bl.a. TREC, miljø og stævnedeltagelse.

God dialog munder ud i ny aftale

Gennem 2015 har der været diskussioner mellem Dansk Ride Forbund og DI om varetagelse af det internationale arbejde for disciplinen TREC. Konflikten bød på en varslet ophævelse af associeringsaftalen mellem Dansk Ride Forbund og DI, men heldigvis er en god og konstruktiv dialog mellem de to foreninger og Danmarks Idrætsforbund (DIF) mundet ud i en ny aftale.

”Det er rigtig glædeligt, at vi har fået løst problematikken og er endt med en rigtig god aftale for alle. DIF har været en god og konstruktiv del af processen, og vi ser nu frem til et godt og konstruktivt samarbejde – ikke mindst til glæde for klubber og udøvere”, siger Ulf Helgstrand, formand for Dansk Ride Forbund, og formand for DI Mie Trolle samstemmende.

God associeringsaftale er på plads

De to formænd er enige om, at den ny aftale er til fordel for begge organisationer. I korte træk betyder aftalen, at Dansk Ride Forbund overtager medlemsskabet af FITE og varetager det internationale arbejde vedrørende TREC, mens DI er Danmarks repræsentant i den del af det internationale arbejde, der vedrører naturridning og hesteturisme. Arbejdet koordineres i et samarbejdsudvalg mellem de to organisationer.

På nationalt niveau varetager Dansk Ride Forbund og DI TREC-stævner i hver deres regi. I Dansk Ride Forbund varetages TREC på to niveauer, hvor breddedelen, der bl.a. er en del af Landsfinalerne, er forbeholdt klubber under Dansk Ride Forbund. Sports TREC-stævner derimod er åbne for både medlemmer af klubber under Dansk Ride Forbund og medlemmer af DI-klubber – med ganske få undtagelser f.eks. omkring mesterskaber.

Med associeringsaftalen ansøger Dansk Ride Forbund DIF om, at ridning på islandske heste godkendes som aktivitet i DIF. Godkendes ansøgningen udløser det yderligere økonomisk tilskud til DI. Med associeringsaftalen bevares muligheden for, at DI’s klubber kan søge rådgivning hos DIF samt klubbernes dækning gennem idrættens kollektive forsikringer. DI vil også i samarbejde med Dansk Ride Forbund fremover indgå i DIFs miljøarbejde.

”Det er en god aftale, som vil sikre vores medlemmer nogle flere ressourcer til fx uddannelse og elite-arbejde – men fremfor alt er det også en aftale, som stadfæster et stærkt sammenhold på en hel masse andre områder f.eks. på det politiske plan”, siger Mie Trolle.

”Jeg er glad for, at vi nu kan komme videre med vores ambitiøse arbejde med TREC. Vi er nået langt på meget kort tid, hvor TREC er vokset til en yderst populær aktivitet i vores regi, og det er også derfor at vi sidste år valgte, at gøre TREC til en sportsdisciplin. Derfor er det rigtig godt, at vi nu kan fortsætte arbejdet med vores internationale ambitioner for sporten, og jeg ser frem til et godt samarbejde med DI”, siger Ulf Helgstrand.

Vilhelmsborg, 8. januar 2016