Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Ny bestyrelse i Dansk Islandshesteforening efter generalforsamlingen 2022


Formanden for DI og formanden for Naturkomitéen genvalgt – ny formand for Klubkomiteen

Af: DI kommunikation Foto: Kristina Christensen

Den genvalgte formand Sus Ulbæk siger: “Tusind tak for genvalget. Generalforsamlingen viste, at der er endog meget bred opbakning og tillid til bestyrelsens arbejde. Generalforsamlingen understregede igen, at sammenhængskraften i foreningen er stærk. Jeg glæder mig til det videre arbejde med at udbygge samarbejdet mellem DI og klubberne og de mange prioriteter, som foreningen samlet vil arbejde med, indenfor alle områder, for at styrke fællesskabet om islandshestene.”

Caroline Seehusen blev genvalgt til formand for Naturkomitéen, som fremover udelukkende skal fokusere på Natur. Adgang til at ride i naturen er stor opgave i de kommende år. Derfor besluttede Generalforsamlingen også at udvide naturkomiteen med yderligere et medlem.

Nina Frost blev valgt til formand for Klubkomitéen. Desværre har hun i dag besluttet, at arbejdsopgaven bliver for stor set i lyset af de øvrige forpligtigelser, som Nina har.

Sus Ulbæk: “Det er jo en problemstilling, vi alle kender – man er superinspireret og har voldsomt lyst til at gøre en masse, men tiden rækker bare ikke. Og man må bare også sige, at der er ting i det frivillige arbejde, som dræner energi. Vi kommer til at tale meget mere om, hvordan det kan håndteres, så vi alle kan hjælpe hinanden med at tage bedre hånd om frivillige”.

Det betyder, at Eva Maria Grout, som blev valgt til næstformand for Klubkomitéen, formelt bliver formand for Klubkomitéen; og Rikke Sølvberg, som blev valgt til suppleant, indtræder fuldt i Klubkomitéen.

Da Eva Maria er aktiv i mange andre sammenhænge – ikke mindst i lokalklubben Jörfi – og vi skal passe på vores frivillige, så vil næstformand Charlotte Vestergård arbejde tæt sammen med Klubkomitéen om at løfte den vigtige opgave, som klubberne og DI i fællesskab har drøftet på de seneste møder mellem DI og fremmødte klubber.

Den samlede bestyrelse efter generalforsamlingen 2022 ser således sådan ud:

Fra venstre: Formand for Sportskomiteen Anders Kajhøj, formand Sus Ulbæk, næstformand Charlotte Vestergård, formand for Avlskomitéen Rune Hansen og Formand for Naturkomitéen, Caroline Seehusen. Ikke til stede på billedet er formand for Klubkomitéen Eva Maria Grout.

Referat af generalforsamlingen følger, når dette er godkendt.