Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Nye vedtægter vedtaget på generalforsamlingen 2015

20151121_IR_generalforsamling web

Nye vedtægter, ny kontingentstruktur og godkendelse af indholdet i forslag til ny associeringsaftale med Dansk Rideforbund på årets generalforsamling.

Her på siden finder du oversigten over bestyrelse og komiteer, som de ser ud efter Dansk Islandshesteforenings generalforsamling lørdag 21. november 2015. Desuden får du et kort overblik over de væsentligste beslutninger på generalforsamlingen.

Forslag til nyt stambogsreglement blev forkastet af generalforsamlingen med stort flertal. Avlskomiteens formand, William Flügge, lovede, at komiteen nu vil fortsætte arbejdet med at revidere reglementet, og at komiteen vil invitere flere til at bidrage til arbejdet med et nyt reglement.

Vedtagelsen af de nye vedtægter betyder samtidig, at foreningen har fået et ‘klage og ordensudvalg’, der skal håndtere klager og tvister. Det betyder også, at der er kommet en ny natur- og breddekomité, som erstatter fælleskomiteen. Den nye komité skal tage sig af opgaver om adgang til naturen, hestevelfærd, FITE-aktiviteter mm..  Ansvaret for uddannelse af instruktører, trænere og dommere mm. ligger nu hos bestyrelsen, men naturligvis i tæt samarbejde med de enkelte komiteer.

De nye vedtægter forenkler begreberne om medlemmer og betyder, at DI er en organisation af personlige medlemmer og klubber (klubmedlemmer). Kontingentstrukturen betyder også, at man skal købe abonnement på TÖLT , fordi det ikke længere følger automatisk med medlemskabet. Endelig betyder kontingent-strukturen, at børn og unge under 18 år får et billigere kontingent end voksne.

Kontingenter: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til kontingent, og det betyder, at det fra 1. januar 2016 koster følgende at være medlem af DI:

  • Grundkontingent for et voksent medlem: 550 kr.
  • Voksent medlem på samme adresse: 300 kr.
  • Unge på samme adresse som et voksent medlem: 150 kr.
  • Unge på egen adresse: 250 kr.
  • Klubbernes kontingent er ændret, så grundbeløbet er: 250 kr. og derefter 25 kr. pr. medlem.

Priser på TÖLT: For et personligt medlem: 300 kr. Hvis man kun er medlem af en klub, der er medlem af DI: 425 kr. og endelig koster det 600 kr. for andre.

Associeringsaftale med Danske Rideforbund: Bestyrelsen fik forsamlingens opbakning til at arbejde videre for at indgå en associeringsaftale med Dansk Rideforbund. Det skete efter, at Fælleskomiteens tidligere formand, Jan Kretzchmer, havde fremlagt sine kritikpunkter til udkastet til aftalen og baggrunden for, at han valgte at træde ud af bestyrelsen før generalforsamlingen. Med de nye vedtægter har bestyrelsen kompetence til at indgå samarbejdsaftalen med Dansk Rideforbund – og andre organisationer, hvor man ser, at samarbejdet kan fremme foreningens overordnede formål om at pleje interesserne omkring den islandske hest.

Referat af generalforsamlingen offentliggøres her på hjemmesiden (under Dokumenter > Generalforsamling) efter dirigentens godkendelse.

Bestyrelse, komiteer og klage- og ordensudvalg:

Formandsskab
Formand: Mie Trolle (1 år)
Næstformand: John V. Hansen (2 år) – genvalgt
Suppleant for næstformand: Niels Jakobsen (1 år) genvalgt

Avlskomiteen
Formand: William Flügge (2 år) genvalgt
Næstformand: Caroline Thrane (1 år)
Medlem: Helene Solberg (2 år) genvalgt
Medlem: Søren Dons (1 år)
Medlem: Peter Kristensen (1 år)

Sportskomiteen
Formand: Kim Bugge (2 år) – nyvalgt
Næstformand: Signe Bisgaard (1 år)
Medlem: Anita Adler Rasmussen (2 år) – nyvalgt
Medlem: Carlos San Pedro (1 år) – nyvalgt*
Medlem: Rikke Lønbro Berthelsen (1 år)
* i stedet for Torben Jensen, der ikke var på valg, men trådte ud af komiteen midt i valgperioden.

Klubkomiteen
Formand: Anne Sofie Jepsen (1 år)
Næstformand: Mette Helberg (2 år) – genvalgt
Medlem: Ulla Stephansen (1 år)
Medlem: Jørn Hartvig (2 år) – genvalgt

Natur og Breddekomiteen – jf.  § 8 stk. 2 i de nye vedtægter
Formand: Caroline Seehusen (2 år)
Næstformand: Kim Clausen (1 år)
Medlem: Lone Høgholt (2 år)
Medlem: Jytte Skovgaard Andersen (1 år)

Suppleant for næstformand for 1 år:
Avlskomiteen: Rune Svendsen – genvalgt
Sportskomiteen: Ivar Søborg – nyvalgt
Natur- og Breddekomiteen: Jane Schrøder – nyvalgt
Klubkomiteen: Lonni Vandborg – genvalgt

Revisorer og revisorsuppleant:
Finn Nejstgaard (1 år)
Niels Kaarill (2 år) – genvalgt
Per G. Johansen (1 år), revisorsuppleant, nyvalgt

Klage og Ordensudvalget jf. § 15 i de nye vedtægter
Medlemmerne er valgt for 3 år og suppleanten for 1 år, udvalget konstituerer sig selv: Susanne Fibiger, Maria Ammitzbøll, Steen Halmind (jurist), Søren Erik Pedersen