NYHEDER

9/2-2022

FEIF og Dansk Islandshesteforening fordømmer mishandling af blodhopper

Mange er sikkert bekendt med, at der de seneste dage har cirkuleret en række billeder, videoer og informationer om, hvordan de såkaldte blodhopper behandles på farme i Island. Blodhopperne, der findes ca. 5000 af dem i Island, får tappet blod tidligt i deres drægtighed. PMSG (pregnant mare’s serum gonadotropin) fra blodet bruges bl.a. til at booste søers ægløsning inden de insemineres.

 

Nu kommer FEIF med en officiel fordømmelse af de forhold, som videoerne viser:

”Billederne viser tydeligt, at dyrevelfærd og dyrebeskyttelse ikke respekteres eller overholdes på blodfarme i Island. For FEIF er hestevelfærd altafgørende, og ansvaret og respekten for et levende væsen må aldrig vige for kommercielle interesser. Som det internationale og verdensomspændende forbund af islandshesteorganisationer fordømmer FEIF denne praksis og mishandlingen af hopper på blodfarme. Vi støtter Europa-Kommissionens beslutning om at stoppe importen og produktion af PMSG. Vi bakker også op om enhver handling, som de islandske myndigheder tager for at standse denne procedure i Island fuldstændigt.”

– På vegne af FEIF’s bestyrelse, Gunnar Sturluson

I Danmark bakker Dansk Islandshesteforening op:

– De forhold, som vi ser på de islandske blodfarme, er stærkt kritisable og uacceptable. Dansk Islandshesteforening bakker fuldt op om FEIF´s fordømmelse af praksis. Vi bifalder også, at der er taget initiativ til til at stoppe dette omgående, siger Sus Ulbæk, der er formand for Dansk Islandshesteforening.

 

Læs også: Åbent brev: Tapning af blodhopper bryder med dyrebeskyttelseslove

 

/Udgivet første gang d. 25. november 2021

/Opdateret d. 9. februar med link til åbent brev på FEIFs hjemmeside