NYHEDER

10/11-2020

Årets generalforsamling udsættes 

Den 6. november 2020 indkaldte bestyrelsen rettidigt til generalforsamling i Dansk Islandshesteforening.

Henover weekenden d. 7.-8. november er det blevet klart for bestyrelsen, at mange nordjyske medlemmer og klubdelegerede er forhindrede i at deltage på grund af nedlukningen af Nordjylland. Det er ikke optimalt for den demokratiske proces i foreningen. Processen bliver skæv, hvis generalforsamlingen afholdes, og mange er forhindret i at komme.

Bestyrelsen ser sig derfor nødsaget til at udsætte årets generalforsamling til forventet afholdelse i januar eller februar 2021. En endelig dato vil blive offentliggjort senest d. 15.12.2020.

 

Bestyrelse og komiteer arbejder videre som hidtil. I og med at årets generalforsamling var varslet i tide, skal processen blot genoptages, når en ny dato for generalforsamlingen foreligger.
Bestyrelsen holder driften kørende i mellemperioden og aflægger en uformel beretning for mellemperioden under udsættelsen, så medlemmerne – udover beretning og regnskab for det foregående år – også orienteres særskilt om mellemperioden. Dette for at sikre gennemsigtighed og god forvaltning.

Regnskabet for foregående år er udfærdiget og revideret efter normal procedure og normale frister efter vedtægterne. Regnskabet forelægges derfor også på den udsatte generalforsamling.

/Bestyrelsen.