NYHEDER

9/7-2020

ADGANG og biodiversitet i det åbne land

Uddrag af ansøgning

Dansk Islandshesteforening har ansøgt Friluftsrådet om at iværksætte et projekt, der skal udvikle en model for at skabe en landsdækkende, naturnær infrastruktur til gavn for flora, fauna og friluftsliv. Skabe forbindelser i et landskab, hvor markveje og stier ender blindt, naturen er utilgængelig og dyr og planter mangler levesteder og spredningskorridorer:

Naturnære stier med minimal anlæg og vedligehold. Her kommer man tæt på naturen og udfordrer motorikken … får mudder på støvlerne, snubler over rødder, springer over en grøft, møder en agerhøne, en humlebi og en rytter til hest.

Se hele ansøgningen her:

ADGANG og biodiversitet i det åbne land

/Natur og breddekomiteen