NYHEDER

17/8-2023Forfatter: Kristina

Afgørelse fra Miljø-og Fødevareklagenævnet

Miljø-og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse vedr. Fødevarestyrelsens afgørelse i klagesag fra Susanne Bro Lundgren mod Dansk Islandshesteforening.

Nævnet fastslår, at Susanne Bro Lundgren ikke er klageberettiget.

Nævnet slår også fast at den anmodning, som Fødevarestyrelsen gav i sin afgørelse til Dansk Islandshesteforening, skal forståes som et påbud.

De to forhold, som det handler om, vedrører hestepas til afkom efter ikke-godkendte fædre samt udstedelse af bedækningstilladelser til EU-hingste.

DI ændrer praksis pr. dags dato, således at afkom efter ikke-godkendte fædre nu ikke længere kan opgradere et hestepas med sort omslag til et hestepas med rødt omslag, og at hingste kan få udstedt EU-bedækningstilladelse, såfremt et andet EU-anerkendt forbund vil give dem bedækningstilladelse.

Dansk Islandshesteforening vil i de kommende dage offentliggøre forslag til opdatering af Stambogsreglementet samt datoer for to fastlagte virtuelle avlermødet, hvor vi præsenterer oplægget.

Læs afgørelsen her 

Husk!
Generalforsamlingen
d. 25. november 2023

Kom og vær med til at skabe din forening
og dyrk fællesskabet omkring vores hest

Læs mere om komitéerne