NYHEDER

8/7-2020

Anbefaling til avlerne omkring CEM (Contagiøs Equin Metritis)

Som det sikkert er nogle bekendt, er der konstateret CEM (Contagiøs Equin Metritis = Smitsom livmoderbetændelse hos heste) hos nogle hingste her i landet.

CEM er en kønssygdom forårsaget af en bakterie som primært overføres ved bedækning.

For mere specifik info om selve sygdommen se Fødevarestyrelsens hjemmeside eller om prøvetagningen på Statens Seruminstitut SSIs hjemmeside.

CEM karakteriseres som en anmeldepligtig sygdom. Det vil sige, at den dyrlæge, der påviser sygdommen i et dyr, har pligt til at underrette Fødevarestyrelsen (FVST) i den region, dyret opholder sig. Derefter tager FVST over og besætningen sættes under offentligt tilsyn.

På nuværende tidspunkt ved vi, at 7 hingste er testet positive for bakterien og dette tyder på, at smitten er mere udbredt i den danske population af islandske heste, end vi hidtil har troet. De først testede hingste er fundet positive ved en rutinetestning og smittevejene kendes i skrivende stund ikke.

I Danmark har vi hidtil ikke anset CEM for noget, vi behøvede at forholde os til. Derfor har vi aldrig testet systematisk for den. Der er kun ganske enkelte hingste, der har krævet CEM-test af hopperne og flere af disse kommer fra lande, hvor CEM er en faktor, man skal forholde sig til.


Hvorfor er denne sygdom, så alvorlig at få ind i en race?

Det er den fordi:

  • Hopper, der inficeres ikke bliver drægtige, så længe infektionen er aktiv.
  • Hopper, der inficeres kan få en voldsom livmoderbetændelse.
  • Hopper kan komme sig over infektionen og derefter blive drægtige, men fortsætte med at bære bakterien, hvorefter føllet kan fødes, også som bærer af bakterien.
  • Hingste, der bærer bakterien, er uden symptomer, hvorved de kan komme til at fungere som smittespredere.
  • Som følge af de ovenstående forhold er det en sygdom, der giver dårlig reproduktion, dårlig hygiejne og dermed medfører den store tab for en hesterace og dens aktører.

 

Hvad så nu?

Ordet smittekæde er i dag et kendt ord, som vi vist alle forstår, og ligesom med COVID-19, så drejer bekæmpelsen af CEM sig også om at stoppe og begrænse de smittekæder, der er i gang rundt omkring.

For at dette kan gøres mest effektivt og fagligt korrekt, så arbejder Avlskomiteen og Stambogskontoret sammen med Dyrlægernes Hestefaggruppe, Universitetshospitalets afdeling for Reproduktion, LU, Seges og Fødevarestyrelsen, om at komme med anbefalinger og vejledninger til hvordan vi hurtigst muligt får inddæmmet og stoppet infektionen i populationen af islandske heste i DK.

 

Hvad kan vi anbefale her og nu?

Vi kan anbefale alle avlere, at forholde sig aktivt og ansvarligt til CEM. Dette kan man gøre ved at:

  • Alle hingste, der bedækker anbefales testet for CEM.
  • Alle hopper, der skal til hingst, samt alle hopper, der er bedækket med en af de CEM-positive hingste bør testes for CEM.

Jo flere prøver, der bliver taget, jo mere viden får vi om, hvor meget og hvordan bakterien er spredt i populationen.

Prøven skal tages med en speciel kulsvaber. Simpel at tage og koster ca. 700,- kr. til analysering plus et honorar til den dyrlæge, der udtager prøven. Husk at sygdommen er anmeldepligtig!

Islandshest.dk vil fremadrettet fungere som info-side omkring CEM.

/Avlskomiteen og Sekretariatet

 

Tidligere nyheder om CEM: 

– 1.juli 2020: CEM blandt islandske heste i Danmark