NYHEDER

3/10-2023Forfatter: Kristina Christensen

Nu udbydes AVLERKURSUS 1

Kurset henvender sig til alle med interesse for avl af den islandske hest.

 • Til dig der er videbegærlig og elsker at få ny inspiration.
 • Til dig der lige skal have slået begreberne fast.
 • Til dig der er helt ny og overvejer om avl er noget for dig.
 • Til dig der ved en del, men endnu ikke er begyndt at bruge din viden i din egen hestebesætning.
 • Til dig der er træner og instruktør: Kurset tæller som 16 CPD-enheder.
 • Og selvfølgelig også til dig, der bare er nysgerrig!

DI-Avl inviterer hermed til det første avlerkursus i en serie, hvor vi ønsker at dække alle de relevante emner lige fra avlshoppen skal udvælges, og til hendes afkom skal vurderes som voksen ridehest.

Dette kursus henvender sig derfor til alle, som ønsker basal viden om principper og begreber omkring den islandske hest og avlen af den, samt til de, der allerede ved en masse, men som ønsker inspiration i deres fremtidige avl. 

Vi deler kurserne op i emner, så de passer til, at man som ’grøn avler’ vil kunne følge ét kursus ad gangen og nå ’målet’ til sidste kursus, hvor afkommet skal avlsvurderes.

Et ønske fra DI-Avls side er at give alle avlere, nye som garvede, ny viden, noget at reflektere over og muligheden for at netværke med andre, der brænder for at avle gode heste. På den måde tror vi på, at nye som garvede kan inspirere hinanden i netværk baseret på masser af spændende viden fra vores meget dygtige undervisere.

Hvem underviser?

 • Maria Ammitzbøl:

Maria Ammitzbøl beskriver sig selv som seriøs hobbyavler og skovtursrytter. Hun driver med sin husbond stutteriet Krafla syd for Aarhus med 4-5 føl om året.
Hun har været aktiv i DIs foreningsarbejde siden 1986 og formand for avlskomiteen i 1997-99. Ligeledes var hun initiativtager til avlernetværket Gait Academy Breeding, hvor udgangspunktet var at skabe netværk og fælles vidensdeling blandt engagerede avlere. Som en del af dette netværksarbejde var introduktionen til følbedømmelserne efter FEIFs system en vigtig aktivitet.

 • Þorvaldur Kristjánsson:

Þorvaldur Kristjánsson har indtil for få år siden virket som hesteavls-konsulent ved det islandske landbrugsrådgivningscenter. Han har blandt andet forsket i sammenhængen mellem bygning og rideegenskaber hos den islandske hest. Det var viden, blandt andet opnået gennem hans forskning, der lå til grund for revideringen af avlsmålene og bedømmelseskriterierne i 2020.
Han er også FEIF avlsdommer og medlem af FEIF ́s avlskomité. Det var Þorvaldur Kristjánsson, der i sin PHD præsenterede den sammenhæng mellem bygning og rideegenskaber, der nu er med til at definere den islandske hesterace.

 • Rolf Olsen:

Rolf Olsen har været involveret i avl af islændere gennem mere end 45 år. Først som en del af sine forældres Stutteri Søtofte – de seneste 25 år på sit eget sted Stutteri Tornbjerg. Rolf har gennem årene skrevet mange artikler og debatindlæg i TÖLT om avlsrelaterede emner. Eksempelvis om berømte avlshingste og -hopper, gamle avlslinier, Stambogsreglement og BLUP. Han har også løbende holdt foredrag om disse emner i lokalklubberne.
Rolf Olsen har altid været drevet af at fremme interessen for avl af islandske heste og af at fremme kritisk stillingtagen til hvordan og hvad, man avler.
Rolfs viden er enorm. Den er opbygget, siden han var dreng og sad med næsen i de gamle fysiske stambøger, og da de første forsimplede versioner af WorldFengur kom på cd-rom. Desuden er han vel nok den første i Danmark, der laver en hjemmeside om avl af islandske heste.

Mål:

 • At give deltageren viden om den islandske hests historie, og hvordan hesten har været brugt op gennem tiden – sat i relation til nutidens ridehest og atlet.
 • At give deltagerne et grundlæggende kendskab til genetik og genetiske parametre, som anvendes i avlsarbejde.
 • At give deltageren viden om avlsmål for hver enkelt egenskab, både indenfor eksteriør og rideegenskaber samt forståelse for sammenhængen mellem disse.
 • At give deltageren viden om, hvad der ønskes, og hvad der ikke ønskes samt de forskellige egenskabers påvirkning på rideegenskaberne.
 • At give deltagerne viden om, hvordan bedømmelsessystemet indgår i avlsmålet for hesten.
 • At give deltagerne en grundlæggende viden om BLUP-systemet og dets anvendelse.
 • Starte deltagernes egen vej til egne avlsmål.

Indhold weekendkursus:

Lørdag:

 • 9-11: Avlshistorien for den islandske hest samt dens anvendelse op gennem tiden.
 • 11-12.30: Grundlæggende viden om BLUP-systemet og dets anvendelse i avlsarbejdet.
 • 12.30 – 13.30: Frokost
 • 13.30-15: Avlsmål for eksteriør.
 • 16-18: Avlsmål for rideegenskaber.
 • 20-22: Sammenhængen mellem eksteriør og rideegenskaber.

Søndag:

 • 9- 11: Almindelig viden om husdyravl (genetiske principper i avlsarbejde) 
 • 11- 12.30: Starte en proces omkring egne avlsmål: Hvad vil jeg gerne som avler? Hvor er jeg? Hvor vil jeg gerne hen? Hvordan kommer jeg det?
 • 12:30 – 13.30 Frokost
 • 13.30- 15.30: Fortsættelse af processen om at skabe egne mål for eget stutterí: Hvad vil jeg gerne som avler? Hvor er jeg? Hvor vil jeg gerne hen? Hvordan kommer jeg det?
 • 15.30-16: Afslutning og evaluering

Kurset afholdes hele to gange i samarbejde med lokalklubberne Teitur i Dragør og Saga i Svendborg. 

Hvornår?

D. 28.-29. oktober 2023
Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg. 
Lokalet hedder Bølgen, og ligger ovenpå svømmehallen, op ad trappen til højre.

D. 18.-19. november 2023
Hollænderhallen, Halvejen 3, 2791 Dragør
Lokalet ligger på 1. Sal

Hvad koster det?

Prisen for 2 fantastiske dage med undervisning og masser af avlssnak samt forplejning lørdag (morgenmad, frokost og aftensmad) og søndag (morgenmad og frokost) er blot 1.000 kr.

Har du brug for overnatning i forbindelse med kurset, skal du selv sørge for dette.

Vi glæder os til at møde en masse avlsinteresserede.

De bedste hilsner

DI-Avl

Tilmelding

FYN 28-29. okt 2023: www.sporti.dk

KBH 18-19. nov 2023: www.sporti.dk

De Nordiske
Mesterskaber

8.-11. august 2024 i Herning


KØB BILLET HER

NM2024.dk

Læs mere om komitéerne