NYHEDER

7/3-2022

Avlermøde om CEM: Fortsæt med at teste avlsdyr – tænk også i vallaker og føl

CEM forårsages af en særdeles smitsom bakterie, der florerer blandt islandske heste. Sygdommen har præget avlsverdenen de seneste to år. Den er her stadig. – Også fremover kommer mange hesteejere til at skulle forholde sig til CEM.

Torsdag d. 3. marts 2022 var der avlermøde om hestekønssygdommen CEM. Mette Christoffersen holdt et spændende oplæg om resultaterne af CEM-forskningsprojektet 2021. Hun er dyrlæge og lektor ved Sektion for Veterinær Reproduktion og Obstetrik, Københavns Universitet og er desuden med i styregruppen for forskningsprojektet om CEM.

Rune Hansen: Test hingstene efter 15 hopper

Inden Mette Christoffersens oplæg bød leder af Avlskomitéen i DI, Rune Hansen velkommen. Her understregede han, at Dansk Islandshesteforenings retningslinjer til avlerne i 2022 er de samme som i 2021.

Eneste nye tiltag er, at man anbefaler hingsteejerne at tage en ny CEM-test på sin hingst hver gang, den har bedækket omkring 15 nye hopper.

Baggrunden er tilfælde, hvor hingste har haft negative CEM-test ved bedækningssæsonens start, men siden er testet positiv.

Hingsteejeren behøver ikke at lade hingsten holde pause, indtil prøvesvaret er kommet.
Han understregede igen, at hopperne testes, inden de bedækkes eller insemineres.

Forskning og screening for CEM

I 2021 blev der på baggrund af et omfattende CEM-udbrud i 2020 foretaget en omfattende screening for CEM i den danske population af islandske avlsheste.
Projektet blev varetaget af Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU) med penge fra Hesteafgiftsfonden og Dansk Islandshesteforening.

Screeningen skulle kortlægge, hvor udbredt CEM-bakterien er i den danske population af islandske heste, og målet var blandt andet at kunne optimere på behandlingsmetoder og afdække smittespredning.

Mette fortalte om nogle af de resultater, der foreligger på nuværende tidspunkt, og hvad de rent praktisk betyder for avlerne.

Udbruddet i 2020

I 2020 var der et meget stort udbrud af CEM blandt islandske heste i Danmark. 106 heste, 14 hingste og 92 hopper, blev testet positiv. Der blev taget prøver fra 249 heste i 2020, hvoraf de 106 prøver var positive, hvilket er en prævalens på 42,6 %.

Til sammenligning har de største, kendte udbrud de seneste 12 år været i USA med 28 heste og Sydafrika, 39 heste.

CEM i Danmark

Før 2020 har CEM været sporadisk påvist i Danmark med få positive dyr i årene 1997 til 2009. Efter 2009 var der ni år uden positive prøver, før man opdagede to tilfælde i 2019.

I 2020 kom altså udbruddet med 106 smittede islandske heste i Danmark.

De 14 smittede hingste i 2020 kom under offentligt tilsyn af Fødevarestyrelsen, og samtlige hingste fik negative svar på kontrolprøver efter endt behandling.

Mette Christoffersen fortalte, at udbruddet i 2020 ikke kan kædes sammen med de to positive prøver fra 2019.

Forskningsprojekt 2021 – resultater fra 2.703 heste

Efter 2020 udbruddet screenede man i 2021 for bakterien.  

I alt blev der fra 1. februar til 15. oktober 2021 udtaget prøver fra 2.703 islandske heste, hvoraf i alt 53 var positive.

– Af 371 hingste/vallakker var 7 af hingstene og 4 af vallakkerne positive.
– Af 2.331 hopper var 39 positive.
– Af 3 føl var alle positive.

Positive vallakker overrasker

Det overraskede forskerne, at vallakkerne var positive. De testede dyr havde aldrig været brugt til avl, og man undrer sig over smittevejen – sker det mon via inficerede hopper?

Mette Christoffersen fortalte, at man hidtil ikke har testet vallakker og at deres rolle i overførslen af CEM endnu er uklar.

Men vallakkerne kan muligvis introducere bakterien i en ellers smittefri avlspopulation, idet de kan bære infektionen i årevis og ikke udviser symptomer.

Tre føl født af positive hopper havde bakterien

Af de 39 positive hopper var tre drægtige. De folede normalt, og da deres to måneder gamle føl blev testet, var alle føllene positive.

Nye varianter fundet

Forskerne fandt også et spændende fund: Tre forskellige genetiske linjer af CEM-bakterier hos islandske heste, som formentlig har tre forskellige ophav eller oprindelser uafhængigt af hinanden.

De tre genetiske stammer er et meget overraskende fund, idet de ikke er set hos heste før. Man ved endnu ikke, hvor de stammer fra, og det vil forskerne gerne se nærmere på.

Succesfuldt skridt mod udryddelse

Opsummeringen gjorde det klart, at screeningen succesfuldt har været med til at reducere smittespredningen af CEM blandt islandske heste og bragt os et væsentligt skridt videre mod en udryddelse af bakterien.

Screeningen har givet en indikation om prævalensen af CEM blandt islandske heste i DK på 2%.

Desuden har opdagelsen af de nye genetiske stammer af forbedret forudsætningerne for at bekæmpe sygdommen.

Hvad skal hoppe-, hingste-, føl- og vallakejere gøre?
Forskningen viser, at CEM stadig florerer blandt islandske heste, og vi skal forsætte med at tage sygdommen alvorligt.

 Der er udarbejdet anbefalinger som følge af resultaterne af forskningsprojektet:

– Føl, som fødes af CEM-positive hopper bør testes
– Vallakker, som går eller har gået sammen med CEM-positive hopper eller hopper med ukendt CEM-status bør testes.
– CEM-negative heste bør ikke gå sammen med heste med ukendt CEM-status.

Hold god hygiejne

Til sidst understregede Mette Christoffersen igen vigtigheden af hygiejne hos inseminører, dyrlæger, hesteejere. Det er med til at holde smitten nede.

Vil du avle i 2022? Her er Dansk Islandshesteforenings retningslinjer:

Du kan læse meget mere om sygdommen og se Dansk Islandshesteforenings retningslinjer om CEM for alle islandsheste-avlere i 2022 her.

Hvad koster det at teste en hest?

Info er sakset fra retningslinjer for CEM i 2022:

“Igen i 2022 tilbyder SSI en fordelagtig pris på CEM-screeningsundersøgelsen. Den er baseret på real-time PCR-analyse og tilbydes til kr. 356,- kr. per test.

Det er muligt at poole op til tre prøver fra det samme dyr for en enkelt undersøgelse (priserne er ekskl. moms, dertil kommer udgiften til din dyrlæge, som skal tage prøverne).

I forbindelse med hingstene, hvor der skal tages 4 prøver, vil det altså koste 2X356,- kroner for analyserne (ekskl. moms + udgift til din dyrlæge).

CEM-screeningerne er planlagt til at køre en gang ugentlig på SSI. Det skal man tage med i sin planlægning. Vi anbefaler, at man får taget test i god tid forud for planlagt bedækning/inseminering.

Hurtigere svar er en mulighed

Skulle man være tidspresset, tilbyder SSI CEM-undersøgelse med hurtig besvarelse til den sædvanlige pris, som gælder for en diagnostisk undersøgelse.

Prøver indsendt til undersøgelse af kliniske mistanker, eksporter og kontrol efter antibiotikabehandling, analyseres kun som enkeltprøver og koster 620,- pr. prøve eller 1675,- for op til 4 prøver fra samme hest.

Husk: Priserne er ekskl. moms, og der kommer udgift til din dyrlæge oveni. Undersøgelse af kliniske mistanker betales af Fødevarestyrelsen.”