NYHEDER

17/10-2018

Avlskomiteen har opdateret oplægget til det reviderede stambogsreglement

Avlskomiteen har opdateret oplægget til det reviderede stambogsreglement på baggrund af input fra medlemmerne.

Siden avlskomiteen offentliggjorde sit oplæg til revidering af stambogsreglementet tilbage i slutningen af august 2018, er der kommet feedback bl.a. via facebook og fra det medlemsmøde, der blev afholdt d. 16/9. Det er denne feedback, der nu er blevet indarbejdet i det forslag, der skal stemmes om på generalforsamlingen d. 10. november.

-Ændringerne er indført og markeret med gul overstregning – det skaber forhåbentlig overblik over, hvad vi har ændret her i 2. omgang, siger Mette Høj, konstitueret formand i avlskomiteen og fortæller at hovedpunkterne, som er ændrede er:

2.5 Navngivning: Der er løsnet op for, at efternavnet på hesten ikke skal være gårdnavn eller fødested. Det er ændret til “tilhørsforhold”. FEIF har løsnet reglerne for efternavnsgivning, så vi følger i dette spor.

En rettelse til afsnittet 4.1 FEIF afkomskåring. I tidligere version var der kun nævnt eliteafkomskåringen. Det er nu rettet til at hedde FEIF afkomskåring.

Under 4.2 Dansk afkomskåring var der stillet forslag om at hæve gennemsnitskarakteren for afkom efter hopper i dansk eliteklasse til 8,0. Dette er rettet tilbage til det oprindelige 7,95.

I afsnit 5.2 Udstedelse af bedækningstilladelse er punktet “at hingsten findes egnet til avl” slettet. Når hingsten opfylder de øvrige kriterier i afsnit 5.2 er det passende grundlag til at finde hingsten egnet til avl.

– Og så til de spændende rettelser, som der har været meget debat om, uddyber Mette yderligere:

5.3 Ubedømte unghingste I dette afsnit er 4-års unghingste blevet tilføjet. Der er desuden kommet en begrænsning på, i antallet af bedækninger som unghingstene kan opnå. Antallet af bedækninger er bestemt ud fra hingstens blup, som er inddelt i 3 kategorier.

Punkt 5.4 Bedømte hingste. Dette forslag beholdes i den foreslåede form. Dog stilles der forslag om, at tiltaget løber i en 3-årig prøveperiode. Efter 3 år evalueres forslaget af den siddende avlskomité. Vurderes ordningen at udgøre en væsentlig avlsforringelse, frafaldes punktet automatisk, som reglerne i det nuværende stambogsreglement (“dansk afsnit – hingste”) træder i kraft igen. Vurderes det, at ordningen ikke udgør en væsentlig avlsforringelse, stilles punktet til afstemning på generalforsamlingen.

-Vi modtager naturligvis stadig gerne forslag og kommentarer i processen om revidering af stambogsreglementet, afslutter Mette Høj.

Du kan se hele det opdaterede oplæg lige her