NYHEDER

5/7-2023Forfatter: Kristina

CEM-positive heste til stævner

Situationen kan opstå, at en konkurrencehest bliver testet positiv for CEM.  Spørgsmålet er så, om den kan deltage i stævner, da CEM er en anmeldepligtig sygdom, som kan medføre nogle restriktioner for de pågældende dyr.

Af Sekretariatet

For at få svar på det spørgsmål har DI taget kontakt til Fødevarestyrelsen (FVST).

I deres svar henviser FVST til artikel 124 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«), hvor der står, at ”Operatører skal træffe passende forebyggende foranstaltninger for at sikre, at flytning af opdrættede landdyr ikke bringer sundhedsstatussen på bestemmelsesstedet i fare”.

Ud fra dette svar fremgår det, at en CEM-positiv hest kan deltage i et stævne, når der er mulighed for at opretholde passende smitteforebyggelses-foranstaltninger.