NYHEDER

14/4-2020

Covid 19 – opdatering fra Avlskomiteen

Covid 19 – Opdatering fra Avlskomiteen – Hvordan forholder vi os i DI vedr. hesteavlen i 2020

På pressemøde d. 6. april 2020 har myndighederne og Statsministeren udmeldt nye retningslinjer i forhold til håndteringen af Covid-19. Det sker i forbindelse med, at de første skridt tages i retning af en genåbning af det danske samfund.

Med forårets komme nærmer vi os en række af vores traditionelle aktiviteter såsom kåringer, fremstilling på dyrskuer og ikke mindst selve avlssæsonen, og derfor får de nye retningslinjer også betydning for såvel DI avl som for de enkelte avlere.

De retningslinjer, der er særligt relevante for DI avl og avlere af vores islandsheste er:

  • Forbud mod større arrangementer indtil 31. august
  • Forbud mod forsamlinger med flere end 10 personer indtil 10. maj
  • Midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud opretholdes

 


Kåringer i 2020
For mindre forsamlinger under 10 er forbuddet indtil videre fastsat til 10. maj 2020 – altså et betydelig kortere tidsinterval end det nye påbud om større forsamlinger frem til 31. august 2020. Alle DI´s kåringer ligger efter den 10. maj 2020, og det afgørende for gennemførelsen er, hvad sundhedsmyndighedernes udmeldinger bliver de næste uger, så på nuværende tidspunkt er der således ikke grund til at aflyse vores planlagte kåringer, inden vi kender anbefalingerne til tiden efter 10. maj. Kåringer er en væsentlig del af DI´s virke, og der kan tænkes i mange forskellige modeller for afholdelse af sådanne aktiviteter, således at de kan passes ind i de anbefalinger, som vi måtte opleve efter 10. maj. Det er derfor endnu for tidligt at tage konkret stilling til den slags. Her må vi have lidt tålmodighed endnu. Avlskomiteen arbejder med forskellige mulige løsninger, som kan sættes i værk, alt efter hvilket scenarie vi står med efter den 10. maj.

Vi vil i avlskomiteen gøre meget for, at det kan lade sig gøre at afholde kåringer i 2020, måske på en lidt anden måde end vi kender det, men dog så vi kan få kåret hestene.


Hopperne kan sagtens bedækkes – også dem fra og til udlandet
Avlssæsonen er så småt påbegyndt, og der er absolut ingen grund til at holde igen med bedækning af landets hopper. Langt de fleste aktiviteter omkring bedækning af hopper kan gennemføres med et minimum af personkontakt. Bedækningsprocessen kan planlægges med et minimum af personkontakt. Avlshopperne kan f.eks. afleveres til hingst uden nogen videre kontakt mellem hoppeejer og hingsteholder.

Den midlertidige grænsekontrol medfører strenge restriktioner for privates bevægelser over landegrænser. Godstransport i forbindelse med erhverv påvirkes dog ikke for nuværende.

Ovenstående skal opfattes som en hjælp til, at vi kommer bedst muligt gennem en tid med nogle vanskelige udfordringer for hele avlen. Uanset disse betragtninger, så er der nogle generelle forholdsregler, som vi selvfølgelig alle stadig bør overholde. At vi holder en høj grad af håndhygiejne, samt at vi holder en afstand på 1-2 meter, når vi er sammen med andre mennesker. Disse forholdsregler er væsentlige at huske på, også i de sammenhænge, hvor situationen fordrer, at vi samles med branchens professionelle f.eks. beslagsmede og dyrlæger.

/Avlskomiteen.