NYHEDER

23/11-2019

Dansk Islandshesteforenings bestyrelse efter generalforsamlingen 2019

Dansk Islandshesteforenings bestyrelse efter generalforsamlingen 2019. Fra venstre: Formand Mie Trolle, formand for Natur- og Breddekomiteen Caroline Seehusen, næstformand Stine Weinreich, formand for sportskomiteen Eva Maria Grout, formand for avlskomiteen Rune Hansen og formand for klubkomiteen Jørn Hartvig. Foto: Kristina Christensen.

Et omfattende og detaljeret referat udarbejdet af Rita Geertz, der blev valgt som referent af generalforsamlingen, offentliggøres på islandshest.dk, når det er godkendt.

Valgresultater

Resultatet af valg til formandskab og komitémedlemmer på generalforsamlingen 2019 er gengivet herunder. En komplet liste over komiteernes medlemssammensætning efter generalforsamlingen og for hvilke perioder medlemmerne er valgt, følger hurtigst muligt på islandshest.dk.


Valg til bestyrelsen

Valgt som næstformand: Stine Weinreich

Valgt som suppleant for næstformand: Leif Andersen


Valg til avlskomitéen

Valgt som formand: Rune Hansen

Valgt som næstformand: Lis Lysholm Falck

Valgt som 1 medlem til komitéen: Suzanne Harslund


Valg til sportskomitéen

Valgt som formand: Eva Maria Grout

Valgt 1 medlem til komitéen: Frederikke Kjærgaard Aabo

Valgt 1 medlem til komitéen: Wiebke Madsen


Valg til natur og breddekomitéen

Valgt som næstformand: Kim Clausen

Valgt som 1 medlem til komitéen: Lone Høgholt


Valg til klubkomitéen

Valgt som næstformand: Rikke Oppermann

Valgt som 1 medlem til komitéen: Julie Duedahl Sørensen


Valg for 1 år af 4 suppleanter 

Valgt til Avlskomitéen: Ulla Marstrand

Valgt til Sportskomitéen: Nete Jørgensen

Valgt til Natur og Breddekomitéen: Vacant

Valgt til Klubkomitéen: Anne-Sofie Jepsen


Valg af revisor

Valgt som revisor: Niels Kaarill

Valg af revisorsuppleant: Wickie Andersen


Valg til klage og ordensudvalget

Valgt som suppleant: Vacant

 

Et hjerteligt tillykke til alle, der er blevet valgt ind i komiteer og bestyrelse i Dansk Islandshesteforening!

/KC