NYHEDER

17/5-2022

Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening vil afgive et fælles overordnet høringssvar vedrørende udkast til Natura 2000-planer.

Høringssvaret skal give udtryk for vores bekymring for rytternes fortsatte adgang til de områder, der indgår i planerne. Lokale klubber/ridelaug opfordres også til at indgive høringssvar i berørte områder. 

Af Projektleder Ridespor Danmark, Tove Urup Madsen

257 områder er medtaget i Miljøstyrelsens udkast til Natura 2000-planer for perioden 2022-2027.

I den forbindelse har Miljøstyrelsen gennemgået og opdateret basisanalyserne og sendt dem i høring frem til 25 maj.

Ud af de 257 planer har en screening vist, at benytter du ét af følgende områder til ridning, så skal du være opmærksom og gerne afgive et høringssvar – eller få din klub eller ridelaug til det.

Hvilke områder er i spil?

Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge

Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage

Silkeborgskovene

Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker

Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage

Lillebælt

Sydfynske Øhav

Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave

Allindelille Fredskov

Horreby Lyng og Listrup Lyng

Du kan finde planerne her: https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027/

Vi kender ikke konsekvenserne for rytternes adgang

De foreliggende udkast er ikke specifikke i beskrivelse af, hvilke konsekvenser Natura 2000-planerne får for rytteres færdsel i områderne, men vi ved, at begreber som ”urørt skov” og ændret hydrologi kan få konsekvenser.

Ligeledes skal vi også være opmærksom på, hvad begrebet ”forstyrrelsesfrie zoner” kommer til at dække over.

Fortæl, at I bruger området!

På trods af ukonkrete udkast, anbefales et høringssvar. I høringssvaret skal det fremgå, at I bruger området, og fortsat gerne vil have mulighed for det, og at I gerne vil kontaktes, når planerne konkretiseres. Hvis adgang til områderne betyder noget for jer, skal I selv på banen, så der kan komme en lokal dialog.

Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening vil afgive et fælles overordnet høringssvar, der giver udtryk for vores bekymring for rytternes fortsatte adgang, og ligeledes vil vi anbefale, at der i det konkrete fremadrettede arbejde inddrages lokale klubber/ridelaug, således, der kan findes gode lokale løsninger.