NYHEDER

12/2-2021

DI høringssvar vedr. Naturnationalparker – rewilding

Regeringen har fremlagt forslag om Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark og vejfred og færdselsloven – populært lov vedr. Naturnationalparker og/eller rewilding.

Dansk Islandshesteforening er medunderskriver på 2 høringssvar.

Det ene høringssvar er udarbejdet sammen med Dansk Rideforbund. Dette høringssvar fokuserer primært på rytternes fortsatte uhindrede og reelle adgang i de kommende naturnationalparkerne.

Dette høringssvar bygger på årtiers indsats i DI for at skaffe adgang for alle slags ryttere – unge som gamle – til at ride i naturen. Noget som rigtig mange af os benytter os af dagligt. Som I vil se, har vi nogle forslag til, hvordan det fortsat kan lade sig gøre – f.eks. vedr. valg af græssere, hvor risikoen for at mødet mellem dyr og ryttere ikke fører til farlige situationer. Endvidere lægger vi vægt på, at der for hver enkelt Naturnationalpark findes en lokal løsning i samarbejde med de mennesker, der bor i lokalområdet.

Se høringssvaret her

Det andet høringssvar som Dansk Islandshesteforening er medunderskriver på, er lavet i samarbejde med de øvrige hesteorganisationer i Forum for Hestevelfærd.

Dette høringssvar vedrører primært forslaget om at ændre i dyrevelfærdsloven §§ 3 og 9 for heste udsat i Naturnationalparker. §§3 og 9 handler om, at man ønsker at fritage staten fra at fodre, drage omsorg og føre tilsyn med dyrene i Naturnationalparkerne.  Vores hovedærinde her er at påpege, at vi ikke finder det fagligt forsvarligt og ej heller nødvendigt at fritage staten for forpligtelserne overfor dyrene i medfør dyrevelfærdsloven i skabelsen af Naturnationalparkerne.

Se høringssvaret her

Den politiske proces fortsætter nu, og vi vil vedblive at tage kontakter for at fremme disse grundsynspunkter.

På bestyrelsens vegne

Sus Ulbæk