NYHEDER

22/7-2021

Dommereksamen for nuværende og tidligere sportsdommere

 

Dommereksamen for nuværende og tidligere sportsdommere 2021. Tilkendegivelse senest d. 29. juli 2021

Som tidligere annonceret i DIs Dommerforum, afholder FEIF fra d. 17. til 19. september 2021 FEIF- og national dommereksamen. For at imødekomme den stigende efterspørgsel af sportsdommere i Danmark, ønsker Dansk Islandshesteforening at invitere nuværende og tidligere dommere til at tilkendegive ønske om at gå til eksamen. De gældende regler og kriterier for at gå til eksamen, defineret i den danske dommerhåndbog, er derfor midlertidigt suspenderet.

Eksamen i FEIF tilbydes nuværende lokal- og nationale dommere, som ønsker at prøve kræfter med næste eksamens niveau.

Har du tidligere være A, B eller C dommer under Dansk islandshesteforening, har du også mulighed for at gå til national dommereksamen og efterfølgende blive optaget på listen over danske dommere.  Vi har et stort ønske om at få tidligere dommere til at genoptage deres virke som sportsdommere.

Der vil forud for eksamen i september blive afholdt webinar, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til forløbet og gennemgå eksempler. Der er endvidere mulighed for deltagelse i FEIF Sportsdommerseminar umiddelbart før prøven.

Kravet til videre opretholdelse af status er på nuværende tidspunkt 15 dømme dage, over en 3-årig periode. Men det er vigtigt at understrege, at der i løbet af efteråret vil blive iværksat en gennemgang af de nuværende regler med henblik på at sikre at det samlede regelsæt er enkelt og sikrer at flere har lyst til at påtage sig dommeropgaven, samt understøtter udvikling af sporten.

DI dækker eksamensgebyr, samt kørsel til Kronshof, hvor deltagerne sikrer samkørsel.

Der er således pt. intet krav forudgående forløb før eksamen. Ved beståelse af eksamen, vil du igen indgå som sportsdommer i den danske dommergruppe.

Da sidste tilmelding er d. 30/7.21 skal din tilkendegivelse og en motiveret ansøgning, være sportskomiteen i hænde senest d. 29/7.21 kl. 12.00. Tilkendegivelsen sendes til sportskomiteen@islandshest.dk

Ønskes mere information omkring eksamen eller andre spørgsmål omkring dommergerningen er du meget velkommen til at kontakte sportskomiteen@islandshest.dk

Link til invitation af FEIF, her finder du også nærmere information omkring afholdelsen af eksamen.

Tidsplan for eksamen af FEIF:

Friday, September 17:

  • Voluntary participation in the sport judges’ seminar (online), as the examiners will also join the seminar from Kronshof, feedback from examiners on questions of the candidates would be possible.
  • 19:00 – 20:00 written exams: Dette har til de tidligere eksamener været en skriftligprøve, der fint kan klares med moderate engelskkundskaber.

Saturday, September 18:

  • 8:00 practical exams, all tests:: Du bliver testet i T1, T2, 4.1, 5.1 og PP1
  • 19:00 theoretical exams with technical discussions (block A). Her vil du få vist en video fra et stævne, hvor du skal beskrive hvad du ser. Takt, tempo, kontakt mellem hest og rytter osv. Og så vil du fx. blive bedt om at beskrive en langsom tølt til 7,5 ud fra guidelines.

Sunday, Sepetmber 19: 8:00 theoretical exams with technical discussions (block B)
Med venlig hilsen

Sportskomiteen og Bestyrelsen.