NYHEDER

14/3-2018

En stor tak til Karen B. Rasmussen

Karen B. Rasmussen valgte ved den seneste FEIF-konference ikke at genopstille til FEIF Education Comitee. Karen var med til at starte denne komité for 16 år siden og havde med afsæt i sin erfaring som DI uddannelsesleder, sørget for at sætte fokus på uddannelsesområdet i FEIF-sammenhæng. Karen var bl.a. med til at udarbejde en FEIF Matrix, som er en opsummering af alle de uddannelsessystemer for instruktører og trænere, der findes i FEIF.

I matrixen beskrives hvilke kompetencer man skulle fordre på de enkelte trin, således hvert af de enkelte landes uddannelsessystemer kunne indplaceredes i Matrixen. Som Karen fortæller: ”Med denne øvelse opnåede vi dels at skabe en fællesnævner for det faglige niveau for instruktører og trænere i FEIF, – og samtidig skabte vi et aftalegrundlag for instruktører og trænere, så de frit kunne bevæge sig på tværs af grænserne i forhold til f.eks. at tage dele af deres uddannelse i andre lande. Det har været meget relevant for de lande, der ikke har så meget aktivitet og i Danmark benyttede vi os meget af et rigtig godt samarbejde med SIF. Matrixen opdateres stadig løbende i komiteen, så det faglige niveau altid er opdateret”.

Karen var også meget aktiv i hele task force arbejdet, som strakte sig over flere år og som handlede om en samskrivning og forenkling af FEIF’s regler på tværs af avl, sport, uddannelse og ungdom. Dette arbejde var med til at sikre at hestens velfærd og trivsel altid var i centrum.

DI uddannelse og DI vil gerne her bringe en stor tak til Karen B. Rasmussen for hendes indsats gennem årene.

Karen B. Rasmussen. Foto: Privat.