NYHEDER

15/1-2020

Facebooksvar til medlemmerne

Beder, Onsdag d. 15/1-20 kl. 8.30

Allerførst vil jeg gerne give udtryk for, at vi er oprigtig kede af den tråd, der har været på Facebook i sidste uge og hen over weekenden. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det tærer på ressourcerne og at man som folkevalgt i høj grad påvirkes! Når det så er sagt, så oplever vi, at det er et udtryk for, at vi, trods det har været vores oprigtige hensigt, har informeret for lidt og for spredt gennem længere tid.

Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at det har været nogle turbulente måneder for alle folkevalgte og ansatte i DI. Vi som folkevalgte er virkelig trukket i arbejdstøjet, da der på sekretariatet har manglet en sekretariatschef siden slut september. En sekretariatschef, som tidligere har fungeret som vores hjælpende hånd af praktisk og driftsmæssig karakter. Der bliver således mere arbejde til os som folkevalgte, når vores konstituerede sekretariatschef, Kristiane Klindt, skal fungere som både Stambogsfører og sekretariatsleder,

I den forbindelse har vi ikke brugt meget tid på at informere. Det erkender vi, og det vil vi forsøge at rette op på. Vi håber så til gengæld, at I, vores medlemmer vil støtte op om hele foreningen – ikke ved anklagende, grænsende til ubehagelige indlæg på FB – men ved at skrive jeres direkte spørgsmål til os – rigtig gerne på mails ind i vores indbakker. Det vil gøre kommunikationen nemmere og det vil tage færre ressourcer for os at svare jer ordentligt.

Så er der nogle helt konkrete spørgsmål, som I stiller.

1. Situationen på sekretariatet. Til det er der kun at sige, at vores sekretariatschef har, som det tidligere blev skrevet på hjemmesiden, orlov til den 31.1. 2020. Grundet tavshedspligt og de omstændigheder, der er forbundet med denne orlov, har vi ingen mulighed for at informere jer yderligere. Det er meget beklageligt, men det er ikke noget vi har indflydelse på. Vi kan kun appellere til jeres tålmodighed og tro på, at vi handler og agerer til foreningens bedste. Generelt vil vi aldrig kunne kommentere, når det gælder personsager. Kristiane Klindt er stadig konstitueret som daglig leder af sekretariatet samtidig med stambogsførerfunktionen. Derfor mangler sekretariatet en hel medarbejder, da vi af økonomiske grunde har valgt ikke at ansætte nogen vikar. Det giver så desværre de forlængede sagsbehandlingstider og den formindskede telefontid, men her må vi igen appellere til jeres forståelse og tålmodighed.

 

2. Nyhedsbrev. Vi har udsendt et nyhedsbrev for et par uger siden ud fra gamle mail-lister og desværre har vi så OGSÅ misset at få dette lagt på hjemmesiden under ”Nyhedsbreve”. Det sidste bliver nu gjort og vi sætter så en nyhed på hjemmesiden, hvor alle der fremadrettet ønsker at modtage nyhedsbrevet direkte pr. mail kan tilmelde sig. Af GDPR-årsager er vi nødt til at have jeres aktive tilmelding for at kunne sende jer et nyhedsbrev.

 

3. Den tredje ting er TÖLT. Vi har af økonomiske årsager kigget meget ind i TÖLT og også opsagt samarbejdet med vores tidligere redaktør, som var en ekstern samarbejdspartner. Vi kan godt forstå, at alle spekulerer, men I skal vide, at vi arbejder på højtryk for at sikre jer TÖLT fremadrettet. Når den HELT færdige plan foreligger, kommer der en nyhed på hjemmesiden, men vi synes det er uprofessionelt og usmart at meddele noget, som vi ikke er sikker på holder HELE vejen.

 

Vi beder jer endnu engang have tålmodighed og tro på, at vi skriver offentligt om tingene, når vi har truffet ENDELIGE beslutninger. Der er mange ting i proces hele tiden, som det vil være uprofessionelt og forvirrende at skrive om undervejs i beslutningsprocesserne.

Der er desværre også kun 24 timer i vores døgn, og vi beder jer huske, at når vi bruger tid og energi på at svare mangt og meget på Facebook, så går tiden fra alt det andet vigtige arbejde i komiteer og bestyrelse.

Vi håber med dette skriv, at I har fået svar på det meste af det, I har brug for. Har I flere spørgsmål, så må I meget gerne sende dem til vores mails. Vi vil fremadrettet informere jer løbende, bl.a. med nyhedsbreve ca. hver 6. uge.

På bestyrelsens vegne

Mie Trolle