NYHEDER

20/6-2023Forfatter: Kristina

Fakta om Fødevarestyrelsens afgørelse


Fakta om Fødevarestyrelsens afgørelse i klagesag fra Susanne Bro Lundgren mod Dansk Islandshesteforening 

Så kom Fødevarestyrelsens (FVST) afgørelse på Susanne Bro Lundgrens klage over Dansk Islandshesteforening (DI).

Den slår fast, at:

  • Stambogsreglementet fra 2012, lever op til kravene i dyreavlsforordningen (Se afgørelsen s. 5, 3. nederste afsnit);
  • Stambogsreglementets opdeling med en åben klasse til optagelse af alle renracede islandske heste følger forordningen (Se afgørelsen s. 6, 7. afsnit fra oven);
  • DI er en privat forening, hvorfor FVST ikke har hjemmel til at regulere foreningens gebyrer (Se afgørelsen s. 7, 4. øverste afsnit);
  • FVST overfor DI har påpeget vigtigheden af, at et revideret stambogsreglement indeholder en tvistløsningsmodel til bilæggelse af tvister mellem avlere, som deltager i foreningens avlsprogram (Se afgørelsen s. 5, 4 øverste afsnit);
  • DI skal ændre praksis mht udstedelse af bedækningstilladelse, til hingste som kan opnå bedækningstilladelse i et andet land (Se afgørelsen s. 7, 3. nederste afsnit). (I udkast til revideret stambogsreglement er dette forhold tænkt med);
  • Det zootekniske bevis skal være det samme for alle racerene islandske heste (Se afgørelsen s. 8, 6. øverste afsnit), hvilket også har været tilfældet hidtil for heste med hhv. røde eller sorte pas;

Avlen i DI har med læst FVST’s afgørelse. Nu skal der trækkes i arbejdstøjet omkring en færdiggørelse af revideringen af det nuværende stambogsreglement, og der skal findes en praksis omkring bedækningstilladelser for resten af 2023, indtil det reviderede stambogsreglement er på plads.

Det reviderede stambogsreglement er godt på vej, og der vil hen over sommer/efterår blive afholdt dialogmøder med alle interesserede avlere, således at et færdigt forslag til revideret stambogsreglement kan fremsættes på generalforsamling i november.

Læs Fødevarestyrelsens afgørelse HER

/Avlskomiteen/Stambogskontoret

De Nordiske
Mesterskaber

8.-11. august 2024 i Herning


KØB BILLET HER

NM2024.dk

Læs mere om komitéerne