NYHEDER

1/2-2023Forfatter: Kristina Christensen

Fødevarestyrelsen: Også kortere flytninger af heste skal registreres af besætningsansvarlige

Det skriver SEGES Heste d. 1. februar 2023 på sin Facebookside.

Læs hele meddelelsen fra SEGES heste her:

“På Hestekongressen 28. januar måtte Landsudvalget for Heste og SEGES Heste informere deltagerne om EU-krav til fortegnelser for hestehold. Det er nemlig ikke nok at registrere de permanente flytninger i CHR-appen, som blev lanceret i begyndelsen af januar 2023; også de kortere ophold på andre CHR besætninger skal registreres i fortegnelser hos den besætningsansvarlige.

Landsudvalget for Heste og SEGES Heste er ikke begejstrede for kravene, som findes unødvendige og bureaukratiske.

Fortegnelserne skal bruges i forbindelse med en eventuel smitteopsporing, og SEGES Heste har derfor foreslået Fødevarestyrelsen, at der kunne redegøres for hestenes kortere ophold ved konkrete forespørgsler i en eventuel smittesituation, i stedet for at pålægge hele sektoren at skulle udarbejde skriftlige fortegnelser på forhånd. En sådan praksis er dog ikke indarbejdet i den nuværende løsning.

Fødevarestyrelsen har annonceret de nye regler her: https://foedevarestyrelsen.dk/…/CHR-registrering.aspx
De nye krav er:

Den ansvarlige for et hestehold skal føre fortegnelser over de flytninger, der ikke er omfattet af kravet om registrering i CHR, dvs. de ikke-permanente flytninger. Der er ikke nogen bundgrænse; reglerne gælder, så snart en hest opholder sig i et andet hestehold.
Af fortegnelserne skal fremgå, hvilken hest der er tale om (registreringsnummer eller chipnummer), hvornår flytningen er foretaget og CHR nummer på det hestehold, som hesten er flyttet til eller fra.
Der er ikke formkrav til liste, så den kan føres, som man ønsker.
Fødevarestyrelsen har udarbejdet skabeloner til brug for listerne; de kan findes på denne side, hvor også Fødevarestyrelsens øvrige information om ordningen kan findes: Registrering af heste og hestehold i CHR (foedevarestyrelsen.dk).

Listen skal ikke indberettes, men være tilgængelig på stedet i 3 år og kunne forevises i tilfælde af kontrolbesøg eller såfremt smitteopsporing er påkrævet.

I nogle situationer kan enklere fortegnelser dog anvendes:
– Hvis den samme hest ofte kommer på samme CHR nummer (brug af ridehus eller lignende) er der ikke krav om alle datoer for besøg, men blot angivelse af CHR på stedet

– Ved deltagelse i konkurrence, dyrskue eller lignende i Danmark, hvor deltagelsen fremgår af en startliste/katalog, skal kun angives dato for stævnedeltagelse. Den arrangementsansvarlige skal ligeledes have en liste over alle deltagende heste; her kan startlister fra stævnesystemer anvendes.

– Ved deltagelse i konkurrence, dyrskue eller lignende i udlandet, hvor deltagelsen fremgår af en startliste, skal kun angives dato for stævnedeltagelse og landekode for det land, hvor stævnet afholdes

Landsudvalget for Heste og SEGES Heste vil, af hensyn til hestesektoren i Danmark, gå i dialog med de relevante beslutningstagere for at søge en bedre og mindre bureaukratisk løsning på området”.