NYHEDER

22/10-2020

Formandskandidat

På den kommende generalforsamling i Dansk Islandshesteforening skal der vælges en ny formand, da Mie Trolle efter syv år på posten vælger at takke af.

Dansk Islandshesteforening er en forening, der skal favne bredt – fra skovtursrytteren til eliterytteren over avlsarbejdet – med blik for at udbrede kendskabet til den islandske hest.

Med ca. 2.900 personlige medlemmer og 70 lokalklubber med ca. 9000 medlemmer, et sekretariat med 6 ansatte og en politisk organisering, der rummer en bestyrelse og fire komitéer og et meget stort antal frivillige, der hver dag yder en kæmpe indsats for foreningen, kan det være en stor fordel, at foreningen vælger en formand, der har indsigt i og erfaring med at arbejde i en kompleks og politisk organisation med de mange facetter, som kendetegner Dansk Islandshesteforening.

Det er en enig bestyrelse, der indstiller Sus Ulbæks kandidatur til formandsposten i Dansk Islandshesteforening.

/Bestyrelsen

 

Motivation for at stille op til formandsvalg i Dansk Islandshesteforening

Sus Ulbæk. Foto: Privat

At have islandsk hest er en livsstil. Det fik jeg at vide, da jeg købte de første islandske heste i 2002. Det viste sig at holde stik. Nu 18 år senere handler en stor del af mit og min families liv om islandske heste. Omgangen med de islandske heste har givet os utroligt megen glæde, mange oplevelser og venner i Danmark og udlandet. Jeg vil gerne være med til at bringe glæden ved den islandske hest til endnu flere i Danmark.

Derfor stiller jeg mig til rådighed som formand for Dansk Islandshesteforening, når Mie Trolle til november ønsker at træde tilbage fra posten efter 7 år og et stort arbejde for at styrke og forbedre foreningen.

Her lidt om hvad jeg vil arbejde for, såfremt jeg bliver valgt:

DI skal fortsat være en rummelig forening, hvor vi mødes om den islandske hest i alle de facetter, som hesten tilbyder os. Der skal være plads til alle, hvad enten vi nyder hesten en tur i skoven, er sportsrytter, avler eller bare nyder synet at vores heste på marken.

Jeg vil bidrage til det fortsatte arbejde med at udbrede kendskabet til den islandske hest, så endnu flere får mulighed for at opleve glæden ved at ride og samværet med og omkring hestene. Klubberne spiller her en vigtig rolle, da de er tilstede i nærmiljøet.

DI skal være bredt tilstede i mediebilledet og til begivenheder, hvor der er mange mennesker. VM 2021 i Danmark er en sådan mulighed for at udbrede kendskabet. Jeg vil gøre mit til, at det brag af en fest, som arrangørerne arbejder på, kan gennemføres – naturligvis under Covid-19 forsvarlige former. 

Vi er alle ambassadører for den islandske hest. Det slår mig ofte, når jeg følger med på de sociale medier. Vi vil gerne fortælle alle om vores fantastiske hest, vi interesserer os for hestevelfærd og prøver at forstå under hvilke forhold, vores heste trives bedst.

Såfremt jeg bliver valgt til formand, vil jeg gerne bidrage til debatten om hestehold og naturbevarelse og være med til at finde løsninger, som tilgodeser både hestefolk og andre brugere af naturen, og som samtidig kan være med til at genoprette den pressede natur. DI må også have bud på, hvordan vi som hesteholdere kan bidrage til at nedbringe klimaaftrykket fra hestehold.  

DI skal fortsætte det vigtige arbejde nationalt og i FEIF-regi for at styrke avlen, så den islandske hests særlige egenskaber bevares og styrkes. Det gælder både gangarterne, robustheden og det samarbejdsvillige sind. Jeg vil arbejde for, at flere heste bedømmes, førend de anvendes i avlen, kun derigennem kan vi sikre avlsfremgang bredt. Vi må se på mulighederne for forskellige typer bedømmelser, så det bliver mere overkommeligt prismæssigt.

Sporten er i disse år inde i en interessant udvikling. Nye sportsgrene vinder frem – gædingakeppni, gædingafimi, lydighedsstævner. Alt sammen med baggrund i vores alsidige hest. Klubberne spiller også her en stor rolle med afholdelse af stævner og aktiviteter. Det skal være DIs opgave at bakke denne udvikling op med uddannelse af dommere, hjælp til rammer og regelsæt, så konkurrencerne foregår på lige vilkår, og deltagelse i det internationale samarbejde herom. DI har en særlig opgave i forhold til at udvikle elite- og landsholdssporten, så Danmark er godt repræsenteret til store internationale stævner. Eliteryttere har en rolle i forhold til at udbrede kendskabet til den islandske hest og de etiske regler, vi har opsat for hold af vores heste.

Til sidst et område som ligger mit hjerte nært – uddannelse. Der er gennem årene gjort meget for at udvikle uddannelsen af trænere og undervisere. Det arbejde må fortsættes, så vi hele tiden udvikler vores viden om ridning, uddannelse af hest og rytter, og horsemanship og får udbredt kendskabet hertil. Jeg så også gerne mere standardiserede træner- og underviseruddannelser, så kvaliteten sikres for vores hestes skyld.

Lidt om mig selv: Jeg har grundigt kendskab til mange af islandshestelivets facetter. Sammen med min familie driver jeg Stald Ulbæk. Vi avler årligt 4-6 heste, hvor de, som skal bruges i avl, stilles til kåring. Mine børn rider islandske heste, og Anna er eliterytter gennem mange år samt B-instruktør. Hver dag glæder jeg mig over vores heste, nyder samspillet i uddannelsen af hestene, ture i skoven, små stævner osv. Der er også områder, som jeg ved mindre om, men som jeg vil se frem til at arbejde med, hvis jeg bliver valgt – herunder det igangsatte arbejde om DIs fremtidige struktur.

Fra mit arbejdsliv i Udenrigsministeriet og Verdensbanken bringer jeg ledelses- forhandlings- og international erfaring. Jeg har siddet i flere bestyrelser i både Danmark og internationalt og har erfaringer med at få ting til at ske i politiske processer.

Som formand for DI vil jeg være lydhør og inddragende, så jeg ved, hvad der foregår i foreningen, blandt klubber og medlemmer. Kun ved at inddrage klubberne og medlemmerne kan DIs bestyrelse fastlægge mål, strategi og finansiering. Der skal være plads til diskussionen, men der skal også træffes beslutninger. Som formand vil jeg også kommunikere klart og ofte; sikre at DI er repræsenteret i danske og internationale sammenhænge for at påvirke udviklingen i den retning, DI har besluttet; sikre at DIs sekretariatet har rammerne for at fungere godt; og sikre at der er styr på økonomien.

Med dette stiller jeg mig til rådighed som formand for Dansk Islandshesteforening.

Sus Ulbæk