NYHEDER

24/5-2022

Fra nytår: Krav om herpesvaccine ved stævner og kåringer i Tyskland

IPZV har tilsluttet sig et nationalt krav fra Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) om obligatorisk herpes-vaccination. Formålet er at begrænse ​​cirkulerende herpesvirus blandt heste.

 

Af: Presse IPZV Oversat af Kristina Christensen og Kristiane Klindt.

Deltager du, eller påtænker du at deltage i islandshestearrangementer som fx stævner og kåringer i Tyskland, er der vigtigt nyt.

Fra 1. januar 2023 er herpesvaccination obligatorisk for at kunne deltage i islandshestearrangementer i Tyskland.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Dansk Islandshesteforening har modtaget fra IPZV.

Herpes-vaccination er et nationalt krav fra Det tyske rideforbund (Deutsche Reiterliche Vereinigung FN), og nu har IPZV tilsluttet sig denne forordning.

Men der bliver tale om en overgangsperiode i 2022.

Hvorfor indfører den tyske islandshesteforening vaccinepligt?
Vaccinationspligten skal yde et vigtigt bidrag til reduktion i mængden af cirkulerende herpesvirus i hestepopulationen og derved forebyggelse af smitte ved at afbryde infektionskæder og reducere antallet af tilfælde.

Årsagen er, at mange heste fra forskellige besætninger mødes ved stævner og andre arrangementer. Derfor er det vigtigt at beskytte denne gruppe heste særligt godt ved vaccination for at mindske risikoen for sygdomsoverførsel.

Hvad indebærer kravet konkret?
Konkret kræver IPZV fra 1. januar 2023 vaccination mod EHV-1 halvårligt, når basisvaccinationen er gennemført, til heste, der deltager i stævner eller andre islandshesterelaterede arrangementer.

Den foreskrevne vaccinationsordning for basisvaccinationen afhænger af, om der gives en levende vaccine eller en inaktiveret vaccine. Det er vigtigt, at den samme vaccine anvendes til de to første vaccinationer af basisimmuniseringen.

De første to vaccinationer af basisimmuniseringen skal derfor udføres med enten en levende eller en inaktiveret vaccine.

Efter de to første vaccinationer, altså fra den tredje vaccination af basisimmunisering, er det muligt at skifte mellem levende og inaktiveret vaccine.

 

 

Alle heste, der endnu ikke er vaccineret mod EHV-1, og heste, der ikke har fået en ordentlig basisvaccination, eller hvor intervallet mellem to vaccinationer mod herpesvirus er længere end 6 måneder plus 21 dage, skal have en ny basisvaccination inden stævnestart eller start af anden islandshesterelateret begivenhed.

For heste, der har været vaccineret i længere tid af deres liv, eller ved manglende oplysninger om en basisvaccination, gælder følgende: Vaccinationerne indenfor de seneste 3 år skal være udført korrekt, dvs. med et interval på maksimalt 6 måneder plus 21 dage, for at hesten må deltage i stævne eller anden islandshesterelateret begivenhed.

Såfremt basisvaccination er påkrævet, må hesten kun starte til stævneeller anden islandshesterelateret begivenhed, hvis der er gået 14 dage efter basisvaccinationens 2. vaccination.

Mellem 3. vaccination af basisvaccinationen samt gentagne vaccinationer og stævnestart eller anden islandshesterelateret begivenhed, skal der være gået 7 dage.