NYHEDER

22/8-2018

Adgang til ridning i naturen – Kender du din kredsrepræsentant i Friluftsrådet?

Ridetur i den skønne natur. Foto: Inge Ramsing

Vidste du at DI har 30 repræsentanter i Friluftsrådets kredse, som hjælper med at sætte ridning i naturen i fokus?

DI har netop opnået yderligere repræsentanter valgt ind i Friluftsrådets kredse. Det drejer sig om Storkøbenhavn Vest og Sønderjylland Øst. I alt har Friluftsrådet 23 kredse. Hver kreds er inddelt i flere kommuner.

Hvad er en kredsrepræsentant?
Vidste du, at kredsrepræsentanterne er med til at beskrive gode ridespor i deres respektive kredse og kan svare på spørgsmål om lokale ridemuligheder. En kredsrepræsentant og dennes eventuelle suppleant er Dansk Islandshesteforenings lokale ”lyttepost”, når det gælder ridespor og viden om lokale ridemuligheder. Er du interesseret i at være med i det lokale arbejde for flere ridespor i naturen, samt at følge med i de lokale myndigheders stiplaner, eller måske selv har nogle ønsker om nye ridespor, kan du henvende dig til din kredsrepræsentant. Vil du i kontakt med din lokale kredsrepræsentant, så finder du vedkommende her.

Minikonference om adgang til naturen
Den 28. oktober har DIs projektmedarbejder indkaldt til mini-konference på Vilhelmsborg, hvor kredsrepræsentanterne for både DI og fra Dansk Ride Forbund er inviteret til at netværke og drøfte forhold omkring adgang til naturen, uddannelse af ridesporsfrivillige, kort-app til mobiltelefonen og værktøjskasse med rådgivning og støtte til anlæggelse af lokale rideruter. Det er DI’s natursporsprojekt, som står som arrangør af konferencen, hvortil også andre med interesse i adgang til naturen er indbudt.

Hvad er Friluftsrådet?
Friluftsrådet arbejder for at alle har mulighed for at dyrke friluftsliv i en rig natur. Det gør Friluftsrådet gennem politisk interessevaretagelse, konkrete projekter og ved at samle interesserne og understøtte fællesskaber om friluftsliv.

Friluftsrådets arbejde handler helt overordnet om:

  • Adgang til natur
  • Natur, naturformidling og fysisk planlægning
  • Friluftsliv for børn og unge
  • Friluftslivs betydning for folkesundheden
  • Frivillige og foreningsliv

– Jeg ser frem til mini-konferencen. På nuværende tidspunkt i projektets forløb, er det naturligt at de, der allerede arbejder politisk for bedre og mere tilgængelige adgangsmuligheder for ridning i naturen, nemlig kredsrepræsentanterne og disses suppleanter m.fl., samles og vidensdeler. I fremtiden kan man sagtens forestille sig, at der vil være grundlag for en eller flere mere bredt anlagte konferencer for alle, der har ridning i naturen som interessepunkt, fortæller DIs projektmedarbejder, Tove Urup Madsen.