NYHEDER

9/11-2018

Generalforsamling 2018

Carsten Lorentzen

Advokat Carsten Lorentzen er dirigent ved den kommende generalforsamling. Foto: KB

Her kan du se hvad der er udsendt til generalforsamling den 27. oktober 2018. Lørdag den 10. november på Dalum Landbrugsskole.

Tidsplan:

Indskrivning åbner      kl. 10.00
Generalforsamling       kl. 11 til ca. 15.30

Alle komiteer og udvalg vil være til stede på generalforsamlingen, og alle medlemmer opfordres til at deltage aktivt i generalforsamlingen ved at komme med spørgsmål, uddele kritik eller ros, og i det hele taget deltage i dialogen med de folkevalgte. Det får vi alle sammen mest ud af.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget for foreningens virksomhed med forslag til kontingent.
 4. Behandling af indkomne forslag
  a. Forslag til ændring af vedtægt §13 regnskab og revision (Niels Kaarill og Per G. Johansen)
  b. Forslag til nyt stambogsreglement (bestyrelsen)
 5. Valg til bestyrelsen. Valg af formand.
 6. Valg til avlskomiteen. Valg af formand for 1 år og næstformand og 3 komitemedlemmer.
 7. Valg til sportskomiteen. Valg af næstformand og 2 komitemedlemmer.
 8. Valg til natur og breddekomiteen. Valg af formand og 1 komitemedlem.
 9. Valg til klubkomiteen. Valg af formand og 1 komitemedlem.
 10. Valg for 1 år af 4 suppleanter for avls-, sports-, natur og bredde- og klubkomite.
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant.
 12. Valg til klage og ordensudvalget. Valg af 3-5 medlemmer og en suppleant.
 13. Eventuelt og afslutning

Materiale til generalforsamlingen pr. 26. oktober 2018

Bestyrelsens årsberetning med dagsorden (pkt. 2)

Årsregnskab – drift

Årsregnskab – balance

Årsregnskab – noter

Årsregnskab – budget 2019

Bestyrelsens forslag til kontingentsatser 2019 (pkt. 3)

Forslag fra revisorerne Niels Kaarill og Per G. Johansen til ændring af vedtægt §13 regnskab og revision (pkt. 4.a.)

Bestyrelsens forslag til nyt stambogsreglement (pkt. 4.b.)

Bemærkninger til forslag til nyt stambogsreglement (pkt. 4.b)

Kandidatliste pr. 9. november 2018 (revideres løbende)

 

Mårslet, 27. oktober 2018