NYHEDER

8/11-2019

Generalforsamling 2019 Tidsplan, Dagsorden og Dokumenter

Nederst kan du se, hvad der er udsendt til Dansk Islandshesteforenings generalforsamling lørdag den 23. november 2019 i MESSE C, Veste Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Alle komitéer og udvalg vil være repræsenteret på generalforsamlingen, og alle medlemmer opfordres til at deltage aktivt i dialogen med de folkevalgte.


TIDSPLAN:

Indskrivning kl. 11.00-13.00
Frokost kl. 12.00-13.00
Generalforsamling 13.00-17.00

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Bestyrelsen aflægger det reviderede regnskab samt budget for
  Dansk Islandshesteforenings virksomhed med forslag til kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til behandling
 5. Kort oplæg om ”Ridespor Danmark” v/ projektmedarbejder Tove Urup
 6. Kort oplæg til drøftelse af ny struktur – ”Projekt organisationsudvikling”

Kaffepause – herunder drøftelse i grupper vedr. bestyrelsens tanker om ny struktur og organisering.

Uddeling af priser.

 1. Valg til bestyrelsen. Valg af næstformand + suppleant for næstformand
 2. Valg til avlskomitéen. Valg af formand + 1 medlem til komitéen
 3. Valg til sportskomitéen. Valg af formand + 1 medlem til komitéen
 4. Valg til natur og breddekomitéen. Valg af næstformand + 1 medlem til komitéen
 5. Valg til klubkomitéen. Valg af næstformand + 1 medlem til komitéen
 6. Valg for 1 år af 4 suppleanter for avls-, sports-, natur og bredde- og klubkomité
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Valg til klage og ordensudvalget
 9. Eventuelt

 

DOKUMENTER TIL GENERALFORSAMLINGEN:

 

Dokumenterne “Årsregnskab 2018-2019 Drift”, “Årsregnskab Balance” og “Årsregnskab Budget”, der blev offentliggjort på DIs hjemmeside d. 8/11 2019, er d. 11/11 2019 blevet erstattet af tilsvarende dokumenter, hvor layoutet er tilpasset visning i pdf-form, titel er angivet korrekt og forældede noter fra 2018 er fjernet. 

Ovenstående har ikke betydning for hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 

Årsberetning

Årsregnskab 2018-2019 Drift

Årsregnskab Balance

Årsregnskab Budget

Noter til årsregnskab 2018-2019 (tilføjet d. 19.11.2019)

Valg til Bestyrelse m.m. Liste

Oplæg til dialog – Projekt organisationsudvikling

 

/Bestyrelsen d. 8. november 2019