NYHEDER

15/9-2022Forfatter: Kristina Christensen

INFO: Generalforsamling 2022 afholdes på Dalum Landbrugsskole

Årets Generalforsamling afholdes d. 19. november 2022 på:

Dalum Landbrugsskole, Afd. Dalum
Landbrugsvej 65
5260 Odense S

Generalforsamlingen vil blive en kombineret virtuel og fysisk generalforsamling.

Der vil blive mulighed for at deltage i formøder med komiteerne i tidsrummet 10.00-12.00.

Selve generalforsamlingen afholdes i tidsrummet 13.00 – 17.00.

Det bliver mulighed for at bestille frokost i forvejen.

Tilmeldingslink og indkaldelse er på vej.

Husk som klubdelegeret:

Islandshesteklubberne skal senest den 1. november skriftligt indrapportere navnene på deres delegerede medlemmer, for at de delegerede kan udøve stemmeretten. Hver islandshesteklub kan stille med én delegeret. Én delegeret kan kun repræsentere én klub. Tilmelding foregår via sporti.dk.