NYHEDER

15/12-2020

Generalforsamling afholdes virtuelt d. 30. januar 2021

Kære medlemmer,

Restriktionerne, der gjorde at generalforsamlingen den 21. november 2020 måtte aflyses, er nu afløst af andre og nye restriktioner, og vores forventning om, at Danmark skulle være fri af restriktioner i januar eller februar er ikke længere realistiske. Derfor ser bestyrelsen sig nødsaget til på trods af ordlyden i § 11 i vores vedtægter, at afholde en generalforsamling den 30. januar 2021.

Bestyrelsen arbejder i dag som et forretningsudvalg, så alle løbende forhold bliver der taget hånd om, men bestyrelsen skønner, at foreningen vil have gavn af at få en endelig bestyrelse i gang med det fremadrettede og langsigtede arbejde samt med større beslutninger, hvorfor vi ser os nødsaget til på trods af vedtægternes § 11 stk 5 og 6, der handler om personligt fremmøde ved generalforsamlingen, at afholde generalforsamlingen virtuelt.

Vi arbejder derfor målrettet på at kunne afvikle generalforsamlingen virtuelt, og alle medlemmer vil blive informeret om, hvordan dette vil komme til at forløbe.

/Bestyrelsen