NYHEDER

23/9-2022Forfatter: Kristina

Hedeland overdrages til klubberne omkring Hedeland repræsenteret i Hedelandsgruppen

Driften af Hedeland overgår pr. 1.oktober 2022 til Hedelandsgruppen. Det sker på baggrund af to aftaler. Dels en samarbejdsaftale med lokale klubber, og en aftale mellem DI og I/S Hedeland om en fornyelse af lejekontrakt for området. Aftalerne har været omkring to år undervejs.

Af Bestyrelsen

Brikkerne er nu faldet på plads i en lang og tidskrævende proces. Der er nu lagt en plan for, hvordan Hedeland vil blive økonomisk bæredygtig og dermed økonomisk uafhængig af DI. Det har været et meget vigtigt mål for alle involveret i processen omkring Hedeland, understreger bestyrelsen i sit seneste nyhedsbrev til klubber og medlemmer.

Overdragelsen sker ved et nyt regnskabsårs begyndelse, og der er gjort klar rent administrativt til dette. Både fra HG’s og fra DI’s side.

Baggrund:
I DI sammenhænge er Hedeland et stævnebaneanlæg tæt på Hedehusene i Københavns-området i det område, der hedder Hedeland Naturpark. Et område, som rent historisk har været råstofudvindingsområde, men som i dag er et rekreativt område med mange friluftsaktiviteter tæt på hovedstaden.Selve arealerne, Hedeland Naturpark, drives af de tre omgivende kommuner, Høje Tåstrup, Roskilde og Greve i interessentskabet I/S Hedeland.

DI ejer altså et baneanlæg på en jordlod i Hedeland Naturpark, som DI har lejet af I/S Hedeland.

DI har siden 1997 haft en 30-årig lejekontrakt med I/S Hedeland omkring det areal, som i DI kaldes ”Hedeland”. Eftersom de 30 år lakker mod enden, var det blevet tid til at se ind i, hvad der skulle ske med DI’s engagement på stedet.

Vil du læse mere kan du besøge siden her