NYHEDER

11/7-2020

Hegn, naturpleje og adgang!

Adgang for ridende er indtænkt i mellemrådet i Lille Vildmose i Nordjylland. Foto: Kristina Christensen

Mere lys og vand skal sikre større biodiversitet i Danmarks skove – Men hvad med adgangen?

Vi er enige i, at det er velkomment og på høje tid, at der gøres en indsats for biodiversiteten. MEN vi skal sikre, at projektet ikke i unødigt omfang forhindrer adgang. 

Af Caroline Seehusen, formand for Natur og breddekomiteen.

EU-LIFE projektet “Open Woods” skal sikre større biodiversitet i 25 statslige og private skove i Jylland, Fyn, Sjælland og Bornholm.

Et af projektets mål er at skabe gode levesteder for insekter i skovene. Derfor skal der blandt andet etableres indhegninger til græssende dyr, skabes mere plads til gamle løvtræer og lukkes grøfter, så skovene bliver vådere.

Det er altså en politisk beslutning fra EU og Folketinget, at der skal etableres hegn, lukkes grøfter og udsættes græssende dyr i skovene … MEN det er Naturstyrelsens lokale enhed, der udarbejder de konkrete planer:

Hvor skal hegnet stå?
En stor indhegning, eller flere små, hvor dyrene kan flyttes? Hvor skal der være låger og stenter? Klaplåger, stenter, færiste, eller? Hvilke dyr skal sættes ud? Vilde eller tamme dyr? Heste, kvæg, får, hjorte, eller? Hingste, tyre, kælvende køer eller? Hvor vådt? Bliver skoven en sump eller en sø?

Ridning er en af de mest naturnære måder at færdes i naturen, og til hest kan man få nogle af de største naturoplevelser. Hesteejendomme med græssende heste omkring skovene er også med til at forbedre biodiversiteten.

Det er vigtigt, at lokale ryttere deltager og kommer i dialog med Naturstyrelsens lokale enhed. Det er jer, der har lokalkendskab.

 

De 25 skove i EU-LIFE projektet Open Woods


Jylland:

Rold Skov

Skindbjerglund

Livø

Hald

Silkeborgskovene

Velling Skov

Staksrode Skov

Tofte Skov (ejet af Aage V. Jensen Naturfond)

Høstemark Skov (ejet af Aage V. Jensen Naturfond)

Pamhule Skov

Gråsten Dyrehave

Augustenborg Skov


Fyn og øerne:

Æbelø (ejet af Aage V. Jensen Naturfond)

 

Sjælland:

Farumskove

Hellebæk/Teglstrup Hegn

Gribskov

Bognæs (privat skov)

Bidstrupskovene

Myrdeskov

Sorø Sønderskov (privat skov)

Lekkende Dyrehave (privat skov)

Klinteskoven

Ulvshale Skov


Bornholm:

Almindingen

Hammersholm/Slotslyngen

 

Bliv hørt!
Vi vil opfordre medlemmer, lokalklubber og ridegrupper til at sikre, at ryttere er repræsenteret lokalt.

– Et medlemsskab af Dansk Islandshesteforening giver muligheden for at repræsentere foreningen i det lokale Friluftsråd. Meld dig ind i Dansk Islandshesteforening nu!

– Udnyt mulighederne for at blive repræsentanter i råd og nævn og adgang til repræsentanter, som kan fremføre ønsker og synspunkter fx Skovbrugerråd, Nationalparkråd, Grønne råd.

– Ryttere har fælles interesser med mange andre gæster i naturen. Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund (DIF) er vigtige samarbejdspartnere for Dansk Islandshesteforening.

 

Repræsentation i Naturstyrelsens Skovbrugerråd er helt central
I forbindelse med projektet Open Woods, er repræsentation i Naturstyrelsens Skovbrugerråd helt central for at komme på forkant med de kommende tiltag, justringer og evaluering.

Der er flere muligheder:

– Jeres klub/ryttergruppe kan forsøge at få en repræsentant ind i Skovbrugerrådet eller

– Man kan kontakte Friluftrådets og/eller Danmarks Idrætsforbunds repræsentanter i det lokale skovbrugerråd … måske etablere en baggrundsgruppe, der kan kvalificere repræsentanten til at varetage rytteres synspunkter eller deltage i møder/ besigtigelser med Naturstyrelsens lokale enhed.

– Undersøg om Danmarks Idrætsforbund har en lokal repræsentant, eller om det er muligt at få pladsen.

– Bliv medlem af det lokale Friluftsråd – stil op til bestyrelsen – og forsøg at få posten som Friluftsrådets repræsentant. Se mere om hvordan her:

HUSK, du er altid velkommen til at kontakte Dansk Islandshesteforenings Natur- & breddekomite!

  • Læs mere om Open Woods her