NYHEDER

18/12-2020

Hilsen fra bestyrelsen vedr. kontingentsats 2021

Kære medlemmer,

For nylig er der udsendt opkrævning for betaling for kontingent i 2021.

Kontingentet, der opkræves for 2021, er uændret i forhold til satsen for 2020. Dvs., at det fastholdes på samme niveau som kontingentet for 2020, og det er der en grund til.

Årsagen er den udskudte generalforsamling. Normalt vil det nemlig være sådan, at kontingent-satsen for kommende forenings-år besluttes på årets generalforsamling.

Men vi måttet udskyde årets generalforsamling til 30. januar 2021 på grund af Corona-restriktioner. Det har vi løbende orienteret om både i nyhedsbreve til alle medlemmer og på islandshest.dk.

I perioden indtil den virtuelle generalforsamling d. 30.1.2020, fungerer bestyrelsen som et forretningsudvalg, der skal holde driften af foreningen kørende. Det er i det lys, den uændrede kontingentsats for 2021, skal ses. Der er tale om at sørge for, at driften af foreningen holdes kørende, og i den sammenhæng har bestyrelsen så besluttet, at kontingentsatsen fortsætter som hidtil.

I samme omgang vil bestyrelsen hermed gerne orientere om, at punktet om forhøjelse af kontingent trækkes fra dagsordenen til generalforsamlingen.

/Bestyrelsen