NYHEDER

14/9-2022

Husk frist for indsendelse af forslag

Køre medlemmer og lokalklubber,

Som skrevet ud i vores sidste nyhedsbrev, skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen d. 19. november, være bestyrelsens formand, Sus Ulbæk i hænde senest den 15. september.

Sus Ulbæks kontaktoplysninger er: su@islandshest.dk