NYHEDER

8/2-2020

Vær med til at fremtidssikre Dansk Islandshesteforening!

Generalforsamling 2019. Efter at have arbejdet med spørgsmål fra bestyrelsens oplæg til fremtidens organisering af Dansk Islandshesteforening skrev deltagerne sine svar ned på små post-its. Foto: Kristina Christensen

 

Stor mulighed for dig, der brændende ønsker at at engagere dig i fremtidens organisering af Dansk Islandshesteforening!

 

Af Kristina Christensen

Det handler kort og godt om, hvordan Dansk Islandshesteforening i fremtiden skal organiseres!

Nu kan du blive en del af det udvalg, som bestyrelsen nedsætter, og som skal arbejde ud fra et kommisorium. Læs om det længere nede i artiklen.

En af hovedopgaverne for det nye udvalg er at afdække fordele og ulemper ved forenings- og forbundsstrukturen i Dansk Islandshesteforening.

Gennem dialog med klubber og medlemmer skal det nye udvalg præsentere et bud på en organisering af DI, som peger mange år ind i fremtiden. En proces der vil strække sig fra nu af og ind til generalforsamlingen i november.

Den nuværende organisering er utilstrækkelig
Baggrunden er, at den nuværende organisationsstruktur medfører udfordringer i forhold til at sikre kontinuitet og højt vidensniveau i foreningen.

– De seneste år har vist, at den nuværende organisering i foreningen er utilstrækkelig i forhold til de udfordringer og det arbejdspres, der ligger i komiteerne. Vi har set hele komiteer udskiftet på generalforsamlingen flere gange, og så bliver det svært at skabe kontinuitet og bevare et højt vidensniveau i udvalg og komiteer, fordi der ofte sker udskiftning på posterne. Dette har specielt ramt grenene sport og avl, forklarer formand Mie Trolle.

-Det nye udvalg skal bestå af en formand og 5-6 medlemmer. De får en spændende opgave i at komme med et oplæg ved generalforsamlingen i 2020 på, hvordan foreningen kan tænkes at være organiseret i fremtiden.

Vision og formål
Udvalget skal arbejde ud fra et kommisorium med en vision om, at alle med en islandsk hest i Danmark er medlem af Dansk Islandshesteforening under overskriften  ”Ét medlemskab – ens rettigheder for alle”. Bestyrelsen har bedt tidligere næstformand, Caroline Thrane stå i spidsen for udvalget. Caroline har gennem en lang årrække været en aktiv del af foreningen, også som formand for avlskomiteen.

Hvordan skal udvalget arbejde?
Der forventes afholdt 5-7 møder i udvalget og du forventes at deltage i klubmøderne samt dialogmøder i løbet af 2020. Der er altså tale om en del mødeaktivitet også i weekender samt hjemmearbejde fra februar 2020 til oktober 2020, som vil foregå gennem et mix af skypemøder og fysiske møder. Alle medlemmer i udvalget vil få opgaver i forløbet.

Vil du være med? Har du lyst og tid til at sikre, at DI har en fremtid og at medlemmerne inddrages i arbejdet?

Send en mail til Caroline Thrane på ct@islandshest.dk og fortæl kort, hvad du kan bidrage med.

Se kommisorium for udvalgets arbejde her