NYHEDER

6/11-2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020

OPDATERING pr. 10.11.2020:

GENERALFORSAMLINGEN ER UDSAT

SE MERE HER

 

Dansk Islandshesteforening indkalder til generalforsamling:

Lørdag d. 21. november i hallen på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

Alle komitéer og udvalg vil være repræsenteret på generalforsamlingen, og alle medlemmer opfordres til at deltage aktivt i dialogen med de folkevalgte.

En kraftig opfordring til tilmelding
Der plejer at komme mellem 120-150 mennesker til Dansk Islandshesteforenings generalforsamling. Derfor har vi en realistisk forventning om, at antallet af deltagere ikke overstiger 500 personer. Nordfyns politi rådgivet os om, at det godt kan lade sig gøre at afholde en fysisk generalforsamling under de nuværende forsamlingsrestriktioner på følgende betingelser:

Der må deltage op til 500 personer, hvis de i al væsentlighed sidder ned og bliver siddende under generalforsamlingen. For at vi kan følge med i antallet af deltagere, opfordres alle deltagere kraftigt til at tilmelde sig på forhånd via sporti, så vi på bedst mulige vis kan være forberedt i forhold til at overholde de praktiske corona-retningslinjer. Af samme grund er der tilmeldingsfrist d. 18.11. kl 23.45.Tilmelding er gratis. Foreningen betaler tilmeldingsgebyret til sporti.

TIDSPLAN

Indskrivning kl. 12.00-13.00
Generalforsamling 13.00-ca. 17.00

VIGTIGT: Der tages en række forholdregler for at mindske smitte med COVID-19. Disse fremgår af dagsordenen.

DOKUMENTER

Hent dokumenterne ved at klikke på dem herunder:

 

PRÆSENTATIONS- OG MOTIVATIONSSKRIV

Kandidat til formand (2 år): Sus Ulbæk

Kandidat som suppleant for næstformand: Leif Andersen

 

Kandidat til næstformand i avlskomiteen (2 år): Lis Lysholm Falck

Kandidat til medlem af avlskomiteen (2 år)Ulla Marstrand

Kandidat til medlem af avlskomiteen (1 år): Mette Høj

 

Kandidat til næstformand i sportskomiteen (2 år): Trine Straarup Winther

Kandidat til medlem af sportskomiteen (2 år): Karen Julie H. Poulsen 

Kandidat til medlem af sportskomiteen (2 år):: Kristiane Bruun Hansen

 

Kandidat til formand i natur og breddekomitéen (2 år): Caroline Seehusen

Kandidat til medlem af natur- og breddekomiteen (2 år):  Jytte Andersen/Birgit Lehmann

 

Kandidat til formand i klubkomitéen (2 år): Jørn Hartvig

Kandidat til næstformand klubkomiteen (1 år): Ulla Stephansen

Kandidat til medlem i klubkomiteen (2 år): Anne Sofie Jepsen

 

Valg for 1 år af 4 suppleanter for:

Avlskomite: Kandidat: Tea Fenger Cederborg

Sportskomite: Kandidat: Monica Ervik

Natur og breddekomite: Kandidat

Klubkomité: Kandidat: Kandidat mangler

 

Kandidat til revisor: Per Johansen

Kandidat til revisorsuppleant: Mangler

 

HUSK:

    • Personlige medlemmeropfordres kraftigt til at tilmelde sig INDEN d. 18.11.2020 via link HER

 

  • En forhåndstilmeldt suppleant kan deltage i stedet for en klubdelegeret i tilfælde af dennes sygdom. Læs mere HER