NYHEDER

4/11-2022

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Kære medlemmer og lokalklubber,

Hermed indkaldes til:

GENERALFORSAMLING I DANSK ISLANDSHESTEFORENING 2022
Virtuelt og på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense.
Lørdag d. 19. november 2022 kl. 13.00 – 17.00 med mulighed for at deltage i formøder med komitéerne fra 10.00 – 12.00.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Hvis du ønsker at deltage (såvel fysisk som virtuelt) skal du tilmelde dig via sporti senest d. 9. november, for at kunne afgive din stemme. Dette skyldes teknikken. Deltager du fysisk skal du huske at medbringe en opladet computer eller en mobiltelefon, der kan kobles op til stedets trådløse netværk, så du kan komme til at afgive din stemme.

HENT RELEVANTE DOKUMENTER HER:

Download Indkaldelse, dagsorden og årsberetning 2022

Download Årsregnskab 2021-22

Download Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vedr. afholdelse af virtuel generalforsamling

Download Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vedr. Natur- og Breddekomité og Klubkomité

Download Susanne Linnet Aagaards forslag vedr. Stambogskontoret