NYHEDER

20/8-2018

Invitation til Efteruddannelsesseminar om Heste og Helse


Invitation

Som opfølgning på sidste års velbesøgte Hesten som Behandler seminar har Dansk Islandshesteforening besluttet at afholde endnu et seminar på Holmstrupgård. Dette års seminar vil imidlertid indeholde helt nye oplæg samt nye oplægsholdere, således at det både vil henvende sig til de, som var deltagere sidste år, men også de, som ikke før har deltaget. Seminaret vil tage udgangspunkt i læring om hvordan hestens adfærd, det fysiske i ridningen samt ophold og brug af naturen kan bruges til at skabe udvikling, livskvalitet og vækst for mennesker.

Hesteassistererede aktiviteter er et stødt voksende område, og behovet for det ligeså. Vi oplever, at flere og flere viser interesse for emnet. Derfor har vi inviteret fire oplægsholdere, som alle arbejder med hesteassisterede aktiviteter i det daglige på forskellige måder.

Vi glæder os til at invitere jer til en dag på Holmstrupgård med forskellige oplægsholdere indenfor et hurtigt voksende fagområde.

 


Den 16. september på Holmstrupgård

Holmstrupgårdvej 39

8220 Brabrand

 

Program

9.00 – 9.15 Velkomst og introduktion til dagen

9.15 – 10.00 Kroppens indflydelse på mental sundhed i samvær med hestene ved Anne Hove og Anneli Juul Simonsen

10.00 – 10.30 Kaffepause

10.30 – 11.15 Øvelser med hest ved Anneli Juul Simonsen. På ridebanen.

11.15 – 12.00 Brug af hestens adfærd og naturen i hesteassisteret terapi/equicoaching ved Ellen Hvidt

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.45 Brug af hestens adfærd og naturen i hesteassisteret terapi/equicoaching ved Ellen Hvidt

13.45 – 14.30 Etik og forståelse for hest og menneske ved Marie-Louise Demant

14.30 – 15.00 Kaffepause

15.00 – 15.45 Konkrete øvelser med heste ved Marie-Louise Demant

15.45 – 16.00 Afrunding

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Lidt information om oplægsholderne:

Anne Hove er uddannet sygeplejerske og psykoterapeut og har arbejdet inden for ungdomspsykiatri og på behandlingsinstitutionen Holmstrupgård gennem 20 år. De sidste 14 år har Anne brugt hestene i behandlingen.

Anneli Juul Simonsen er uddannet fysioterapeut og arbejder ligeledes i rideterapien på Holmstrupgård, hvor hun interesserer sig meget for samspillet mellem krop og sind og dettes indvirkning på hesten.
Anne og Anneli vil fortælle om, hvordan det fysiske arbejde med hestene hjælper unge med psykiske diagnoser.

Marie-Louise Demant er uddannet socialpædagog og er desuden B-instruktør og C-træner fra DI. Hun er leder af Skolen for Rideterapi som er beliggende på Refnæslund nær Kalundborg. Marie-Louise vil hovedsageligt fortælle om etikken bag terapeutrollen og hvilke elementer som skal i spil som forudsætning for velfungerende hesteterapi. Derudover vil Marie-Louise arbejde med nogle konkrete øvelser sammen med hestene.

Ellen Hvidt er er adfærdsbiolog og konsulent. Hun er stifter af Equina som arbejder med lederuddannelse og kommunikation gennem arbejde med heste. Ellen holder til på Vildkildegård ved Herning. Ellen vil fortælle om hestens adfærd og brug af naturen i forbindelse med hesteassisterede aktiviteter.

 

Pris inklusive forplejning: 850 kr.

Lokalklubmedlemmer: 1200 kr.

Tilmelding på www.sporti.dk

Husk varmt og regn- og vindtæt tøj, da en del af dagen vil foregå udenfor.

Vel mødt.

/Holmstrupgård og DI-uddannelse