NYHEDER

3/9-2021

Invitation: Virtuelt klubmøde i Dansk Islandshesteforening

Kære lokalklubber under Dansk Islandshesteforening, 

Program for dagen udsendes senere, men hovedpunktet vil handle om adgangsvej til ridning i naturen samt biodiversitet.

Vi glæder os over, at det igen er muligt at mødes fysisk, og indkalder hermed til årets klubmøde. 

Opdatering 27. 9.: Årets klubmøde bliver udelukkende afholdt virtuelt via Teams. Send en mail til klubkomite@islandshest.dk, hvis du ønsker at deltage.

Det er d. 3. oktober kl. 13.00-15.00!

Med venlig hilsen

Klubkomiteen i Dansk Islandshesteforening