NYHEDER

10/4-2019

Kåringer: Karakteren for sind og vilje kan nu gå nedad i anden visning

Under FEIF-konferencen 2019 blev der vedtaget en række ændringer i FEIFS regelsæt. Både i General Rules and Regulations og Breeding Rules and Regulations.

DI-Avl vil gerne informere ejere og fremvisere af heste til kåringerne i år om en vigtig ændring, der træder i kraft pr. 1. april:

Indtil nu har karakteren for sind og vilje kun kunnet ændres til en højere karakter i gruppefremvisningen. Med de nye vedtagelser på FEIF-konferencen kan karakteren for sind og vilje i gruppefremvisningen (2. visning) nu også ændres til en lavere karakter.

Ændringen fremgår af ”Changes in the General and Breeding Rules and Regulations for 2019”, der er tilgængelig på FEIFs hjemmeside.

Baggrunden og argumentationen for forslaget er beskrevet således i DA Minutes 2019:

”It is of importance to see how the horse reacts when ridden in a group for the trait spirit, and it is important to be able to lower the mark for this trait in the second assessment in order to give out more correct information for the horses. The trait spirit is different from the other traits in this respect”.(punkt 5. B3.5.3. – Second Assessment)

Det er vigtigt for DI-Avl at understrege, at der er tale om en ændring i ”General Rules and Regulations” og ”Breeding Rules and Regulations”, som medlemslandene enstemmigt stemte igennem på FEIF delegates Assembly. (Se referatet her på engelsk)

Der er altså tale om en demokratisk beslutning vedtaget ved flertal, og ikke en regel, som FEIF sådan lige finder på.

Det er DIs udvalgsformænd og DIs bestyrelse, valgt på DIs generalforsamling, der deltager og er med til at stemme om beslutninger, der fremsættes på de årlige FEIF-konferencer.

DI-A stemte for reglen, da vi også mener, som det er beskrevet ovenfor, at det vil medvirke til et mere retvisende billede af hestens sind og vilje.

/DI Avl